Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 9. týdne 2014 (24.února do 2. března 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 24. února do 2. března 2014 celkem 98 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 11 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR.
     Jednalo se o státní příslušníky Ruské federace (5 os.), Turecka (2os.), Arménie (2 os.), Saudské Arábie (1 os.) a Ukrajiny (1 os.).
.
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen 2 cizincům. Jednalo se o občana Arménie, který nesplňoval podmínky pro vstup na území ČR a občana Slovenské republiky, který měl platné soudní vyhoštění do června 2016.
 
    
     Dne 27.2.2014 bylo na letiště ve Kbelích vojenským speciálem dopraveno 22 těžce zraněných cizinců, státních příslušníků Ukrajiny, kteří bezprostředně po příletu projevili úmysl požádat o mezinárodní ochranu. Z letiště byli převezeni do Fakultní nemocnice v Praze, kde byli hospitalizováni.
 
     V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádali v uvedeném týdnu 4 cizinci o mezinárodní ochranu. 2 občané Ruské federace a 1 občan Ukrajiny se dostavili bez platného víza. Státní příslušník Vietnamu je veden v evidenci nežádoucích osob.
 
     Na základě Dublinské úmluvy byl z Finské republiky dopraven na letiště Václava Havla občan Ukrajiny.  
 
   
2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     V 9. týdnu 2014 bylo zjištěno 81 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 39 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Libye (19 os.), Ukrajiny (18 os.) a Vietnamu (16 os.).
 
     Z celkového počtu zajištěných cizinců se 30 osob zdržovalo na našem území po uplynutí doby povoleného pobytu, nejčastěji občané Libye.
 
     Cizinců, kteří pobývali na našem území po vydaném správním nebo soudním vyhoštění, bylo zjištěno 25, nejčastěji státní příslušníci Libye a Vietnamu.
 
     26 cizinců se na našem území zdržovalo bez jakéhokoli povolení k pobytu. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny a Vietnamu.
 
     Dále bylo zjištěno 23 cizinců, kteří pobývali na našem území, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob. Nejvíce občané Vietnamu, Libye, Ukrajiny a Slovenska.
 Padělané nebo pozměněné doklady
 
     V Praze se cizinka policejní hlídce prokázala slovenským občanským průkazem, na kterém byly patrné prvky pozměnění v místě fotografie. Cizinka nedokázala sdělit své osobní údaje, údaje o místě narození ani bydlišti na Slovensku. Následně byla v policejních evidencích zjištěna jako ukrajinská státní občanka, která měla vydané správní vyhoštění.
 
    Dále byl v Praze zjištěn cizinec, který ke kontrole předložil platní povolení k pobytu na území ČR, neshodovala se však fotografie na předloženém dokladu s reálnou podobou . Lustracemi v policejních evidencích byla zjištěna pravá totožnost cizince vietnamské státní příslušnosti. Cizinci bylo uloženo správní vyhoštění ze států Evropské unie na 3 roky a byly mu opakovaně vydávány výjezdní příkazy. Cizinec je zařazen v Evidenci nežádoucích osob.
   
     Na Vysočině byl při silniční kontrole zastaven řidič bulharské státní příslušnosti, který se prokázal řidičským průkazem Bulharska, který byl později vyhodnocen jako odcizený nebo neoprávněně užívaný a vykazoval známky padělání. Odborným posouzením bylo zjištěno, že se jedná o celkový padělek.
 
     V Brně prokazoval cizinec svoji totožnost předložením cestovního dokladu Litvy, identifikační kartou Litvy a řidičským průkazem Litvy, vystavenými na stejné jméno, které vykazovaly znaky padělání. Odborným posouzením bylo potvrzeno, že se jedná o padělané doklady. Cizinec podle policejních evidencí žádal v roce 2001 o mezinárodní ochranu v ČR, která mu nebyla udělena a on od roku 2003 pobývá na našem území nelegálně.
 

vytisknout  e-mailem