Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 8. týdne 2014 (17. – 23. února 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 17. do 23. února 2014 celkem 75 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 6 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR.
     Jednalo se o 5 státních příslušníků Ruské federace (4 os.) a 1 občana Kuvajtu
.
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen 7 cizincům. 2 státním příslušníkům Ukrajiny a Mongolska, dále 1 státnímu příslušníkovi Ghany, Kuvajtu a Ruské federace.
    
     Také na ML Pardubice byl zjištěn ruský občan, který nevycestoval v době stanovené schengenským vízem.  
 
     V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádali v uvedeném týdnu 3 cizinci o mezinárodní ochranu. 2 občané Ukrajiny, kteří byli již zařazeni v Evidenci nežádoucích osob a občan Nigérie bez platného cestovního dokladu a víza..
 
     Na základě Dublinské úmluvy byl z Belgie dopraven na letiště Václava Havla občan Gruzie, který v minulosti podal na našem území žádost o udělení mezinárodní ochrany.  
 
   
2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     V 8. týdnu 2014 bylo zjištěno 58 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 33 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (26 os.), Libye (9 os.) a Vietnamu (6 os.).
 
     Z celkového počtu zajištěných cizinců se 29 osob zdržovalo na našem území po uplynutí doby povoleného pobytu, nejčastěji občané Ukrajiny, Libye a Ruské federace.
 
     Cizinců, kteří pobývali na našem území po vydaném správním nebo soudním vyhoštění, bylo zjištěno 22, nejčastěji státní příslušníci Ukrajiny,Vietnamu, Libye a Slovenska.
 
     7 cizinců se na našem území zdržovalo bez jakéhokoli povolení k pobytu. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Vietnamu a Ukrajiny.
 
     Dále bylo zjištěno 17 cizinců, kteří pobývali na našem území, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob. Nejvíce občané Ukrajiny,Vietnamu a Slovenska.
 
 
 
    
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     V Praze se občan Ukrajiny prokazoval na Obchodním rejstříku MS v Praze padělaným cestovním dokladem Ukrajiny, s přihlášením k pobytu v Praze, vystaveným na jiné jméno, na základě čehož mu byly poskytnuty originály výpisu z OR k určité společnosti a dále se na pobočce ČSOB v Praze a Mladé Boleslavi prokazoval výše uvedeným padělaným cestovním dokladem a domáhal se změn podpisového vzoru a dispozičních práv k bankovnímu účtu uvedené společnosti.
   
 
Trestné činy
 
     Na Oddělení pobytových agend v Rakovníku ověřili za úplatu 3 Češi celkem 8 pozvání pro 7 občanů Pákistánu a 1 občana Uzbekistánu.
 
     V Jihočeském kraji vydal státní příslušník Vietnamu ženě ukrajinské národnosti potvrzení o zajištění ubytování, potřebné k získání povolení k pobytu na území ČR, ačkoli věděl, že cizinka se na uvedené adrese nebude zdržovat.
 
     V Ústeckém kraji uvedla žena, česká občanka, nepravdivě za úplatu, že žije ve společné domácnosti s občanem Kazachstánu, z důvodu, aby na něho bylo pohlíženo jako na rodinného příslušníka občana EU a cizinec si mohl podat žádost o udělení pobytu na území ČR.
 
    

vytisknout  e-mailem