Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 6. týdne 2014 (3. – 9. února 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 3. do 9. února 2014 celkem 93 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 11 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR.
     Jednalo se o státní příslušníky Saudské Arábie (3 os.), Číny (2 os.), Austrálie (1 os.), Bahrajnu (1 os.), Iráku (1 os.), Ruské federace (1 os.), Sýrie (1 os.) a Ukrajiny (1 os.).
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen 7 cizincům. 3 státní příslušníci Arménie a 2 ženy ruské státní příslušnosti nesplňovali podmínky vstupu na území ČR. Muž turecké státní příslušnosti neměl uděleno žádné platné vízum ani povolení k pobytu opravňující ho ke vstupu a pobytu na území smluvních států. U muže ghanské státní příslušnosti vzniklo podezření, že nesplňuje účel víza a po vypršení jeho platnosti nebude mít cizinec v úmyslu opustit území smluvních států.
    
     Na ML Pardubice byl občance Ruské federace vydán výjezdní příkaz. Cizinka překročila povolený počet dní pobytu na našem území stanovený vízem.
 
     Na ML Brno – Tuřany byli zjištěni dva cizinci, kteří překročili dobu povoleného pobytu . Jednalo se o občana Ruské federace a Indie.
 
   V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádali v uvedeném týdnu 4 cizinci, kteří nedisponovali platným povolením k pobytu a platným dokladem prokazujícím jejich totožnost a pobývali nelegálně na našem území, o mezinárodní ochranu.
 
     Na základě Dublinské úmluvy byli na letiště Praha dopraveni dva státní příslušníci Iránu, jeden z Filipínské republiky a druhý z Norského království.
   
2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     V 6. týdnu 2014 bylo zjištěno 68 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 24 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (19 os.) a Libye (14 os.).
 
     Občané Libye pobývali většinou v lázeňských zařízeních v ČR a překročili dobu pobytu stanovenou vízem. Občané Ukrajiny se zdržovali na našem území bez platného povolení a nebo jim bylo vydané správní nebo soudní vyhoštění. Cizinců, kteří pobývali na našem území, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob, bylo zjištěno 15 (nejčastěji státní příslušníci Ukrajiny (5 os.) a Slovenské republiky (4 os.)).  
    
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     V Praze prokazoval svoji totožnost policejní hlídce muž cizí státní příslušnosti pobytovým oprávněním a řidičským průkazem Bulharska. Oba doklady byly vyhodnoceny jako pozměněné. K cizinci bylo zjištěno, že se jedná o ukrajinského státního příslušníka, který má na území ČR ukončený pobyt k datu 21.5.2007. Muž má zrušený pobyt na Ukrajině a v ČR má podle evidencí pobyt rovněž ukončený.  
     Policisté kontrolovali v Praze cizinku, která předložila kopii čínského cestovního dokladu a originál řidičského průkazu ČR, oba na stejné jméno. Fotografie na předložených dokladech neodpovídali skutečné podobě kontrolované osoby a následnou lustrací v evidencích bylo zjištěno, že pravá totožnost kontrolované osoby je jiná.

vytisknout  e-mailem