Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 4. týdne 2014 (20. – 26. ledna 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 20. do 26. ledna 2014 celkem 107 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 13 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR.
 
     Jednalo se nejčastěji o státní příslušníky Kazachstánu (6 os.), Ruské federace (4 os.), Iráku (1 os.), Saudské Arábie (1 os.) a Vietnamu (1 os.).
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen 2 cizincům, občanům Turecka, kteří nedisponovali vízy, povoleními k pobytu ani jinými doklady, které by je opravňovali ke vstupu na území ČR.
 
   V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádalo v uvedeném týdnu 5 cizinců o mezinárodní ochranu, 2 občané Kuby a  po 1 osobě běloruské, kyrgyzské a syrské státní příslušnosti.
    
2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     Ve 4. týdnu 2014 bylo zjištěno 88 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 39 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (22 os.), Kuvajtu (12 os.) a Vietnamu (10 os.). Dále pak občané Libye (9 os.), Saudské Arábie (6 os.), Jemenu (3 os.) a Srbska (3 os.).
 
     Nejvíce osob, v počtu 49, překročilo dobu platnosti povoleného pobytu. Nejčastěji jimi byli státní příslušníci Kuvajtu (12 os.) a Libye (8 os.), kteří pobývali v lázeňských zařízeních v ČR. 24 cizinců pobývalo na našem území bez jakéhokoli povolení k pobytu. Převážně se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (9 os.), Vietnamu (5 os.) a Pákistánu (2 os.) a Číny (2 os.). Celkem 15 cizinců nevycestovalo ve lhůtě stanovené vydaným správním nebo soudním vyhoštěním. V tomto případě se nejvíce jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (7 os.) a Slovenska (2 os.). V uvedeném týdnu bylo také zjištěno 10 cizinců, kteří pobývali na našem území, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob. Jednalo se o 5 občanů Ukrajiny, 2 občany Slovenska a po 1 občanovi Bulharska, Lotyšska a Burkina Faso.
 
     V rámci Dublinského řízení bylo zahájeno předání občanky Číny do Rakouska.
 
 
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     V Praze se policejní hlídce prokázal ukrajinský státní příslušník padělaným dokladem totožnosti Rumunska. Při lustraci bylo zjištěno, že cizinec je zařazen do Evidence nežádoucích osob do roku 2016.
 
     V Jihomoravském kraji zastavila hlídka OPA Břeclav vozidlo taxislužby. Řidič byl české státní příslušnosti a další 2 spolucestující občané Pákistánu, kteří neměli žádná víza ani jiná povolení opravňující je k pobytu na našem území. U obou mužů bylo zjištěno, že požívají statut žadatele o azyl v Rakousku.
 

vytisknout  e-mailem