Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 3. týdne 2014 (13. – 19. ledna 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 13. do 19. ledna 2014 celkem 112 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 17 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR.
 
     Jednalo o státní příslušníky Ázerbajdžánu (5 os.), Ruské federace (4 os.), Kazachstánu (3 os.), Ukrajiny (3 os.) a Kyzgyzstánu (2 os.).
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen 8 cizincům, nejvíce občanům Ruské Federace (6 os.), dále občanovi Kazachstánu a osobě nezjištěné státní příslušnosti v postavení uprchlíka. Cizinci nedisponovali vízem, povolením k pobytu ani jiným dokladem, který by je opravňoval ke vstupu na území ČR.
 
   Na mezinárodním letišti v Pardubicích byl odepřen vstup občanovi Ruské Federace, který také neměl doklady opravňující ho ke vstupu na naše území.
 
     V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádalo v uvedeném týdnu 5 cizinců o mezinárodní ochranu, 2 občané Nigérie, kteří na našem území pobývali nelegálně, dále 2 občané Ukrajiny, kteří měli lhůtu k vycestování stanovenou soudem a 1 občan Ruské Federace, který měl platné schengenské vízum.
 
     Na základě Dublinské úmluvy byl na letiště Václava Havla v Praze transferován z Norského království občan Libanonu, který je v ČR v pozici žadatele o mezinárodní ochranu.
 
     2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     Ve 3. týdnu 2014 bylo zjištěno 84 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 47 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (19 os.). Libye (15 os.) a Vietnamu (9 os.). Dále pak občané Saudské Arábie (6 os.) a Sýrie (5 os.).
 
     Nejvíce osob, v počtu 37, překročilo dobu platnosti povoleného pobytu. Nejčastěji jimi byli státní příslušníci Libye (15 os.), kteří pobývali v lázeňských zařízeních v ČR. 26 cizinců pobývalo na našem území bez jakéhokoli povolení k pobytu. Převážně se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (7 os.), Vietnamu (4 os.) a Afgánistánu (3 os.). Celkem 21 cizinců nevycestovalo ve lhůtě stanovené vydaným správním nebo soudním vyhoštěním. V tomto případě se nejvíce jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (5 os.).
 
 
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     V Praze se ukrajinská státní příslušnice prokázala policistům při kontrole padělanými doklady Rumunska. Cizinka měla u sebe pravý cestovní pas Ukrajiny s dlouhodobým pobytem v Polsku.
 
     V rámci akce „Čistka“ bylo zjištěno , že na Magistrátu města Brna v žádosti o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla předložil žadatel, občan Moldavska, padělaný technický průkaz Lucemburska, na základě kterého mu byl vydán technický průkaz.
    
    
Trestné činy
 
     V Jihočeském kraji žena ukrajinské státní příslušnosti, době od 2012 do 2013, nejméně v 5 případech, s úmyslem získat majetkový nebo jiný prospěch, zajistila nájemní smlouvy pro účely správního řízení o povolení k prodloužení dlouhodobého pobytu pro občany Ukrajiny.
 
     Při bezpečnostní akci cizinecké policie dne 14.1.2014 byli v Rakovníku zjištěni 3 občané ČR, kteří v roce 2011 nechali ověřit na OCP OPA v Rakovníku, za úplatu, celkem 6 pozvání k návštěvě ČR pro občany Pákistánu.

vytisknout  e-mailem