Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 29. týdne 2014 (od 14. do 20. července 2014)

V týdnu od 14. do 20. července 2014 bylo zjištěno 116 případů nelegální migrace. Převážná většina cizinců se zdržovala na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili ve sledovaném období 32 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR. Jednalo se o 12 státních příslušníků Ruské federace, 4 státní příslušníky Indie, 3 občany Arménie, Spojených států amerických, 2 státní příslušníky Číny a po 1 osobě o občany Džibutska, Etiopie, Libye, Pákistánu, Turecka a Vietnamu. Všichni byli zjištěni na ML Praha Ruzyně.
 
Vstup byl na mezinárodním letišti v Praze odepřen ženě ruské státní příslušnosti, která nedisponovala platným vízem ani jiným dokladem, který by ji opravňoval ke vstupu na území schengenských států.
 
Do Přijímacího střediska Zastávka u Brna se dostavili 3 cizinci, nelegálně pobývající na našem území, s žádostí o mezinárodní ochranu. Jednalo se o ukrajinské státní příslušníky, kteří nedisponovali platným povolením k pobytu na území ČR.
     
2) Nelegální pobyt zjištěný v teritoriu krajských ředitelství policie
           
Ve 29. týdnu 2014 bylo zjištěno 80 cizinců, kteří se na území ČR nacházeli v nelegálním postavení. Nejpočetněji byli zastoupeni státní příslušníci Ukrajiny (16 os.) a dále státní příslušnících Libye (9 os.), Vietnamu ( 8 os.) a Kuvajtu (7 os.). Ostatní státní příslušnosti byly zastoupeny v nízkých počtech. Z celkového počtu bylo 42 případů zjištěno při kontrolách v hlavním městě Praze.
 
Nejvyšší byl počet cizinců (35 os.), kteří nedisponovali žádným platným vízem nebo povolením k pobytu. Jednalo se nejčastěji o občany Ukrajiny (8 os.) a Vietnamu (6 os.).
 
Cizinců, kteří se zdržovali na našem území, přestože jim bylo již jednou vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění bylo zjištěno 24. Tyto osoby neuposlechly příkazu k vycestování z našeho území nebo vycestovaly a opětovně vstoupily na území ČR. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny (6 os.) a Libye (4 os.).         
 
Dobu platnosti povoleného pobytu v České republice překročilo 21 cizinců. Nejvíce z tohoto počtu byli zastoupeni občané Kuvajtu (7 os.), Saudské Arábie (3 os.) a Libye (3 os.). 
 
V České republice v uvedeném týdnu pobývalo také 12 cizinců, kteří byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob nebo v SIS. Jednalo se o 6 občanů Ukrajiny,  4 občany Libye, po 3 osobách ze Slovenska a Bulharska. Dále byli mezi těmi to cizinci občané Konga, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Švédska a Guinea-Bissau.
 
Padělané nebo pozměněné doklady
 
V Praze cizinec předložil policejní hlídce při pobytové kontrole občanský průkaz Rumunska a později byl u něj nalezen i řidičský průkaz Rumunska. Specialisté na doklady potvrdili, že se jedná o padělky. Dalším prověřováním bylo zjištěno, že se osoba byla vedena v evidenci nežádoucích osob a ve skutečnosti se jedná o ukrajinského státního příslušníka.
 
I při další kontrole cizince v hlavním městě Praze, předložil jiný občan Ukrajiny padělaný občanský a řidičský průkaz Rumunska. K cizinci bylo následně zjištěno, že nikdy neměl povolený pobyt na území ČR.
 
I v posledním případě v Praze předložil další cizinec, také státní příslušník Ukrajiny, padělané doklady Rumunska.
 
 
 
 
kpt. Mgr. Jindřiška Kaminská
 

vytisknout  e-mailem