Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 23. týdne 2014 (od 2. do 8. června 2014)

V týdnu od 2. do 8. června 2014 bylo zjištěno 57 případů nelegální migrace. Převážná většina cizinců se zdržovala na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

Nelegální migrace v ČR za období 23. týdne 2014 (od 2. do 8. června 2014)
 
V týdnu od 2. do 8. června 2014 bylo zjištěno 57 případů nelegální migrace. Převážná většina cizinců se zdržovala na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.
 
1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili ve sledovaném období 8 nelegálně pobývajících cizinců, kteří v době stanovené schengenským vízem nevycestovali z území ČR. Jednalo se o 2 státní příslušníky Ruské federace, 2 státní příslušníky Kuvajtu a Ukrajiny a po 1 osobě státní příslušníci Austrálie a Spojených států amerických.
 
     Vstup byl na mezinárodním letišti v Praze odepřen cizinci, který se při hraniční kontrole prokázal dokladem pro uprchlíky, vydaným Velkou Británií, avšak nepředložil vízum pro pobyt na území ČR. Muž přiletěl z Londýna a vrátil se zpět do zahraničí.
 
      Na letišti v Brně Tuřanech byl odepřen vstup státnímu příslušníkovi Mexika, který překročil dobu povoleného pobytu na území smluvních států. Cizinec se musel vrátit do Velké Británie, ze které k nám přicestoval.
 
     Do Přijímacího střediska Zastávka u Brna se dostavila nelegálně pobývající cizinka bez cestovního dokladu a víza se žádostí o mezinárodní ochranu. Jednalo se o žen u běloruské státní příslušnosti, která přicestovala do ČR autobusem přes nezjištěný hraniční přechod.
              
2) Nelegální pobyt zjištěný v teritoriu krajských ředitelství policie
           
     Ve 23. týdnu 2014 bylo zjištěno 46 cizinců, kteří se na území ČR nacházeli v nelegálním postavení. Nejpočetněji byli zastoupeni státní příslušníci Ukrajiny (11 os.), Libye (7 os.), Vietnamu (6 os.) a Slovenska (5 os.). Z celkového počtu bylo více než polovina (26 případů) zjištěno při kontrolách v hlavním městě Praze.
 
     Nejvyšší byl počet cizinců, 22 osob, kteří se zdržovali na našem území bez jakéhokoli povolení k pobytu. Nejčastěji se jednalo o občany Ukrajiny a Vietnamu.
 
      Cizinců, kteří se zdržovali na našem území, přestože jim bylo již jednou vydáno rozhodnutí o správním nebo soudním vyhoštění bylo zjištěno 14. Tyto osoby neuposlechly příkazu k vycestování z našeho území nebo vycestovaly a opětovně vstoupily na území ČR. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Ukrajiny.
 
     Dobu platnosti povoleného pobytu v České republice překročilo 10 osob a to nejvíce státní příslušníci Libye a Egypta. 
    
      14 cizinců pobývalo v České republice, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob. Nejvíce byli zastoupeni občané Vietnamu, Slovenska, Ukrajiny, Cote D’ivoire, Bosny a Hercegoviny a Lotyšska.
 
     V Jihočeském kraji byl zadržen mezinárodně hledaný občan Bulharska, na kterého vydal soud v Maďarsku žádost o spolupátrání, zatčení a předání.
     V severočeském Mostě byl kontrolován státní příslušník Vietnamu, na kterého byl rovněž vydán V Rakousku mezinárodní zatýkací rozkaz.
 
 
Padělané nebo pozměněné doklady
     
     V Plzni předložil zatím neznámý pachatel padělaný Rejstřík trestů Uzbekistánu, vydaný Ministerstvem vnitra republiky Uzbekistán. Jedná se o zákonem stanovenou náležitost k získání Živnostenského oprávnění cizince na území ČR. V případu byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu Padělání a pozměňování veřejné listiny.
 
     V Karlovarském kraji bylo v rámci policejní akce kontrolováno vozidlo MPZ Německa. Spolujezdec předložil ke kontrole OP Řecka a ŘP Řecka s tím, že jiné doklady nemá a bydlí v SRN. Zkoumáním předložených dokladů bylo zjištěno, že vykazují známky pozměnění, neboť nesouhlasí ochranné prvky zkoumaných dokladů se vzory originálních dokladů.
 
     V Praze předložil na OAMP MV ČR státní příslušník Uzbekistánu padělanou nájemní smlouvu k vyřízení žádosti „registrace nové adresy“, aby nahlásil změnu pobytu na území a nadále ta plnil jednu z náležitostí k udělení víza k pobytu nad 90 dnů. Osobou, která je zmocněna k vydávání originálních nájemních, uvedla, že cizinec na uvedené adrese nebydlí a smlouva mu vydána nebyla.
 
 
kpt. Mgr. Jindřiška Kaminská

vytisknout  e-mailem