Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 2. týdne 2014 (6. ledna 2014 – 12. ledna 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 6. ledna 2014 do 12. ledna 2014 celkem 79 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 9 nelegálně pobývajících cizinců, kteří nevycestovali v době stanovené schengenským vízem z území ČR.
 
     Jednalo o státní příslušníky Ruské federace (3 os.), Číny (2 os.), Arménie (1 os.), Sýrie (1 os.), Súdánu (1 os.) a Ukrajiny (1 os.).
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen občanu Gruzie. Cizinec přiletěl z Istanbulu a prokázal se cestovním dokladem Gruzie. Nedokázal vysvětlit za jakým účelem přicestoval, neměl dostatečné množství finančních prostředků k pobytu na území a vycestování a nesplnil tak podmínky pro vstup na území smluvních států.
 
   Na mezinárodním letišti v Brně – Tuřanech bylo kontrolou cestovního dokladu ženy ruské státní příslušnosti zjištěno, že překročila o 7 dní dobu pobytu stanovenou vízem. Cizince bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění na 4 měsíce.
 
    Na mezinárodním letišti v Pardubicích byl odepřen vstup cizinci z Běloruska. Dále zde policisté při kontrole odepřeli vstup ruskému státnímu příslušníkovi, který nepředložil platný cestovní doklad.
 
     V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádali v uvedeném týdnu 4 cizinci o mezinárodní ochranu. Žena ukrajinské státní příslušnosti se dostavila v doprovodu svých dvou dětí den po výjezdním příkazu, muž ruské státní příslušnosti se dostavil bez CD a víza.
 
     Na základě Dublinské úmluvy byl na letiště Václava Havla v Praze transferován cizinec státní příslušnosti Saudské Arábie.
 
     2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     Ve 2. týdnu 2014 bylo zjištěno 61 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Z toho 25 cizinců bylo zjištěno v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Libye (11 os.), Vietnamu (8 os.) a Ukrajiny (8 os.).
 
     Nejvíce osob, v počtu 24, překročilo dobu platnosti povoleného pobytu. Nejčastěji jimi byli státní příslušníci Libye, kteří pobývali v lázeňských zařízeních v ČR. 21 cizinců pobývalo na našem území bez jakéhokoli povolení k pobytu. Převážně se jednalo o státní příslušníky Ruské federace. Celkem 16 cizinců nevycestovalo ve lhůtě stanovené vydaným správním nebo soudním vyhoštěním. V tomto případě se nejvíce jednalo o státní příslušníky Ukrajiny. 16 cizinců pobývalo na našem území, přestože byli zařazeni do Evidence nežádoucích osob. Zde nejčastěji šlo o státní příslušníky Ukrajiny ( 5 os.), Slovenska (5 os.), Vietnamu (2 os).
 
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     Při pobytové kontrole v Praze se ukrajinský státní příslušník prokázal policistům rumunským řidičským průkazem a rumunskou ID kartou jako svými pravými doklady. Policisté při kontrole dokladů zjistili, že se jedná o padělky.
 
     Dalším cizincem, který v Praze kontrolujícím policistům předložil pozměněný cestovní doklad byl ukrajinský státní příslušník. Lustrací v policejních evidencích bylo zjištěno, že cizinec je veden v evidenci nežádoucích osob s platností od 8.3. 2013 do 8.4.2014.
    
    Ve Zlínském kraji provedla policejní hlídka kontrolu vozidla při které cizinec předložil padělaný řidičský průkaz Ukrajiny.
 
Trestné činy
 
     V Jihočeském kraji žena ukrajinské státní příslušnosti vystupující jako statutární orgán za firmu VIKA, nejméně v pěti případech, s úmyslem získat jiný prospěch, zajistila pro ukrajinské státní příslušníky rozhodnutí povolení k zaměstnání vydané Úřadem práce ČR v Táboře, s místem výkonu práce v Plané n. Lužnicí. Uvedené osoby však vykonávali jinou činnost a na jiném místě, než pro kterou byla rozhodnutí vydána. Na základě těchto rozhodnutí o povolení k zaměstnání si cizinci na OAMP MV ČR požádali o prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání.
 
     V Ústeckém kraji žena české státní příslušnosti, za slíbenou finanční úplatu, opakovaně pozvala celkem 5 osob vietnamské státní příslušnosti za účelem návštěvy rodiny či přátel v ČR. Pozvání byla pouze účelová, aby pozvané osoby získaly vízum opravňující je k pobytu na území ČR. Uvedené skutky byly pro ženu zorganizovány dosud neznámou osobou.
 

vytisknout  e-mailem