Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR za období 1. týdne 2014 (30. prosince 2013 – 6. ledna 2014)

Policisté cizinecké policie řešili v týdnu od 30. prosince 2013 do 6. ledna 2014 celkem 69 případů nelegální migrace. Zjištění cizinci se ve většině případů zdržovali na našem území po uplynutí doby platnosti pobytového oprávnění.  

1) Mezinárodní letiště
 
     Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze policisté cizinecké policie zjistili 20 nelegálně pobývajících cizinců, kteří nevycestovali v době stanovené schengenským vízem z území ČR.
 
     Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Ruské federace (6 os.), Kuvajtu (6 os.), Demokratické republiky Kongo (3 os.) a Turecka (2 os.). Ostatní cizinci byli státními příslušníky Ghany (1 os.), Izraele (1 os.) a Sierra Leone (1 os.).
     Vstup byl na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze odepřen občanu Ruské federace. Cizinec neměl vízum, povolení k pobytu ani jiný doklad, který by ho opravňoval ke vstupu na území ČR.
      V 5 případech se cizinci na letišti prokázali pozměněnými doklady nebo padělky povolení k pobytu v schengenském prostoru.
  Občané Demokratické republiky Kongo se prokazovali cestovním pasem své země a padělkem povolení k pobytu. Občanka Ghany se prokazovala pozměněným cestovním pasem Nigérie a občan státu Sierra Leone předložil policistům na letišti pozměněný doklad Sierra Leone a následně požádal o mezinárodní ochranu.
 
     V přijímacím středisku Zastávka u Brna požádali v uvedeném týdnu 2 cizinci o mezinárodní ochranu. Tito cizí státní příslušníci pobývali na našem území legálně na základě výjezdních příkazů a jsou vedeni v Evidenci nežádoucích osob. Občanka Ukrajiny v minulosti dvakrát neúspěšně o mezinárodní ochranu žádala a občan Vietnamu již také jednou neúspěšně žádal.  
 
     2) Nelegální pobyt zjištěný na teritoriu krajských ředitelství policie
           
     V 1. týdnu 2014 bylo zjištěno 48 cizinců, kteří se na území České republiky nacházeli v nelegálním postavení. Více než polovina těchto cizinců byla zjištěna v Praze. Z celkového počtu nelegálně pobývajících cizinců se nejčastěji jednalo o státní příslušníky Vietnamu (13 os.), Ukrajiny (12 os.) a Libye (10 os.).
 
     Nejvíce osob, v počtu 20, překročilo dobu platnosti povoleného pobytu, nejčastěji státní příslušníci Libye,Vietnamu, Ukrajiny, Kuvajtu a Ruské federace. 19 cizinců pobývalo na našem území bez jakéhokoli povolení k pobytu. Celkem 9 cizinců nevycestovalo ve lhůtě stanovené vydaným správním nebo soudním vyhoštěním. V tomto případě se převážně jedná o státní příslušníky Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska.
 
Padělané nebo pozměněné doklady
 
     Při pobytové kontrole v Praze se čínská občanka policistům prokázala pouze ofoceným čínským cestovním pasem a řidičským průkazem ČR. Fotografie na dokladech neodpovídaly podobě kontrolované osoby a při dalším prověřování bylo zjištěno, že cizinka byla v letech 2008-2011 zařazena v Evidenci nežádoucích osob.V současnosti pobývá na našem území bez platného povolení k pobytu. Se ženou bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění.
    Dalším cizincem, který v Praze kontrolujícím policistům předložil pozměněný cestovní doklad byl ukrajinský státní příslušník. Lustrací v policejních evidencích bylo zjištěno, že cizinec pobývá na našem území v rozporu s vydaným Rozhodnutím o správním vyhoštění, platným do dubna 2014. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a dále padělání a pozměňování veřejné listiny.  
 
Trestné činy
 
     V Jihočeském kraji zajistila občanka Ruské federace, v úmyslu získat jiný prospěch, nájemní smlouvu dvěma občanům Ruské federace pro účely správního řízení o povolení k přechodnému pobytu. Tyto osoby na uvedeném místě nikdy nebydlely a k pobytu na území ČR využívají jiný objekt. Další doklad o ubytování pro účely správního řízení o povolení k přechodnému pobytu zajistila výše zmíněná cizinka pro státní příslušnici Ukrajiny v Týně nad Vltavou. Ani v tomto případě cizinka v uvedeném místě nebydlela. Policie zahájila se ženou úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky.
 

vytisknout  e-mailem