Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2023 do 31. 03. 2023

V období od 1. 1. 2023 do 31. 03. 2023 bylo zjištěno celkem 2 658 osob při nelegální migraci na území České republiky. 

V porovnání se shodným obdobím roku 2022 tak došlo k meziročnímu nárůstu o 767 osob (tj. +40,6 %). Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace na úseku tranzitní nelegální migrace a s ohledem na skutečnost, že Vláda České republiky nerozhodla o prodloužení znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, bylo v únoru 2023 rozhodnuto k provádění výkonu služby prostřednictvím namátkových kontrol na základě vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a znalosti místních poměrů. Vlivem těchto opatření došlo( i přes meziroční nárust) k výraznému snížení počtu osob zjištěných při nelegální migraci, jejíž vrchol byl v říjnu roku 2022.

Z celkového počtu bylo 2 550 osob odhaleno při nelegálním pobytu a 108 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR. Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (1 016 osob),  Moldavska (456 osob), Sýrie (146 osob), Uzbekistán (145 osob) a Gruzie (137 osob).

 Pro nelegální pobyt na území České republiky bylo řešeno celkem 2 550 cizinců. V porovnání se shodným obdobím roku 2022 došlo k nárůstu o 700 osob (tj. +37,8%). Tento nárůst souvisí s případy, kdy byli  zjišťováni cizinci, především občané Ukrajiny a Moldavska, kteří na území České republiky pobývali v rozporu se zákonem o pobytu cizinců a mylně se domnívali, že mají, vzhledem k válce na Ukrajině, nárok na dočasnou ochranu.

 Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 108 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 67 osob (tj. +163,4%). Nárůst je přisuzován zejména velkému nárůstu letecké dopravy po zvolnění restrikcí související s pandemií COVID -19. Nejvíce bylo odhaleno občanů Ruska (28 osob), Gruzie (18 osob) a Moldavska s Ukrajinou (12 osob). 

 Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 207 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k nárůstu o 15 osob (tj. +7,8%) Nejčastěji se jednalo  o občany Sýrie (117 osob, Turecko ( 40 osob ) a MarokoIndií ( 11osob ). Z hlediska směru na pozemní hranici převládl vstup ze Slovenska (144 osob) a směrem z Rakouska ( 2 osoby). Osoby využily k přepravě zejména osobní automobily (76 osob), leteckou dopravu ( 30 osob) a vlakovou dopravu ( 28 osob). Nejčastěji pak byli zachyceny v KŘP Jihomoravského kraje ( 103 osob), ICP ML Praha-Ruzyně ( 31 osob), KŘP Moravskoslezského kraje  (25 osob) a KŘP Pražského kraje ( 16 osob).

Neregulérním dokladem se při nelegální migraci prokázalo na území České republiky celkem 65 osob. Nejvíce se jednalo o občany Sýrie ( 19 osob), Moldavska ( 13 osob) a GruzieÍránem ( 5 osob). Nejčastěji se pak jednalo o padělky rumunských, slovenských a bulharských dokladů.

kpt. Bc. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie

25. dubna 2023

vytisknout  e-mailem