Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bylo zjištěno celkem 29 235 osob při nelegální migraci na území České republiky. 

Policie České republiky se od začátku roku 2022 potýkala s výrazným meziročním nárůstem tranzitní nelegální migrace přes naše území. V porovnání s rokem 2021 došlo k zvýšení o 18 065 osob (tj. + 161,7 %). Zásadní vliv na nárůst v oblasti nelegální migrace v roce 2022 měla migrační vlna zejména syrských uprchlíků, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou situaci a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu. V naprosté většině se jednalo o občany třetích zemí, kteří směřují do Evropy zejména přes země západního Balkánu. Ačkoliv v rámci tranzitní nelegální migrace došlo k několikasetprocentnímu meziročnímu nárůstu počtu migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost zatím nijak neprojevila. Česká republika je i nadále tranzitní a nikoli cílovou zemí. Ze strany migrantů není téměř využívána možnost požádat si o mezinárodní ochranu na našem území.

Z důvodů strmého nárůstu tranzitní nelegální migrace přes naše území rozhodla dne 29. 09. 2022 Vláda České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřní hranice České republiky, a to do 25. 01. 2023. Jednalo se o 251 km hranice a 27 hraničních přechodů. V rámci těchto kontrol bylo do 31. 12. 2022 při tranzitní nelegální migraci zjištěno 9404 osob a zároveň 140 převaděčů. Bylo provedeno přes dva a půl milionu kontrol osob.

Z celkového počtu bylo 29 034 osob (99,3 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 201 osob (0,7 %)bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky.

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Sýrie (20 981 osob, tj. 71,8 %),  Ukrajiny (2 850 osob, tj. 9,7 %),  Moldavska (1010 osob, tj. 3,5 %), Turecka (772 oso, tj. 2,6 %) a Gruzie (309 osob, tj. 1 %).

Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v KŘP Jihomoravského kraje, kde bylo celkem zjištěno  14 130 osob při nelegálním pobytu (tj. 48,3%).  Následují KŘP Zlínského kraje 6 241 osobami (tj. 21,3 %) KŘP hl. m. Prahy3 044 osobami (tj. 10,4 %), útvary Ředitelství služby cizinecké policie 1085 osobami (tj. 3,7 %) a na posledním je KŘP Plzeňského kraje985 osobami (tj. 3,3 %). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 87 %.

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 259 osob, což je o 44 osob méně, než ve shodném období roku 2021. Nejčastěji se jednalo o občany Sýrie (131 osob)  Moldavska (47 osob) a Ukrajiny (23 osob).  

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 201 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke snížení (-134 osob).

Nejvíce bylo odhaleno občanů Gruzie (61 osob), Ruska (32 osob), Ukrajiny (21 osob), Velké Británie (14 osob) a Íránu (6 osob).

Zároveň se oproti roku 2021 zvýšil počet vydaných rozhodnutí o správním vyhoštění z území ČR na 6 449 (nárůst o 1 462 případů). Nejčastěji se stále jedná o občany Ukrajiny (1 960 osob),následují občané Sýrie (1 382 osob)a Moldavska (991 osob).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 21 852 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu o 20 522 osob (tj. +1 643 %). Celkem 21 639 osob  (tj. 99 %) bylo zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 213 osob se vzdušnou hranicí.

Nejvíce bylo zjištěno občanů Sýrie (20 387 osob, tj. 38,6%), Turecka (487 osob, tj. 29,6 %) a Afghánistánu (224 osob, tj. 10 %).

Nejčastěji osoby využily k přepravě vlaky (2 830 osob), dále dodávky a mikrobusy (1 658 osob) a osobní automobily (1 144 osob,). Je nutné zmínit, že u velké části osob se nepodařili způsob dopravy zjistit.

Trestná činnost ve spojení s nelegální migrací:

V roce 2022 bylo řešeno celkem 277 osob, které napomáhaly k nelegální migraci, a to zjm. formou převaděčství. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k výraznému zvýšení počtu, a to o 225 osob (tj.+432,7%). Důvodem tohoto růstu je zejména vysoký počet tranzitní nelegální migrace a s tím odpovídající počet zjištěných převaděčů. Na odhalování trestné činnosti (převaděčství) je nadále kladen velký důraz, mimo jiné, z důvodu hrozby ohrožení života převáděných osob při převozu např. v dodávkách a nákladních automobilech, kdy se v jednom takovém vozidle nacházelo i víc jak 30 osob.

Hlavními prioritami Ředitelství služby cizinecké policie pro rok 2023 je i nadále:

- boj proti nelegální migraci a odhalování převaděčů ve spolupráci s ostatními složkami policie a bezpečnostnímu složkami sousedních        států

- dále personální stabilizace ředitelství služby  a připravenost na znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

- plnění závazků eu-NIS, příslušných projektů a rozvoj informačních systémů v gesci služby cizinecké policie

- spolupráce s bezpečnostními složkami zahraničních partnerů na efektivním odhalování převaděčů nelegálních migrantů

- iniciovat zvýšení trestní sazby u trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 trestního zákoníku

kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí ŘSCP
23. ledna 2023

vytisknout  e-mailem