Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2021 do 31. 03. 2021

V období od 1. 1. 2021 do 31. 03. 2021 bylo zjištěno celkem 2 468 osob při nelegální migraci na území České republiky. 

V porovnání se shodným obdobím roku 2020 došlo k navýšení počtu, a to o 1 369 osob (tj. +124,6 %). V březnu 2020 došlo k vyhlášení nouzového stavu a  k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky na hranici s Německem a Rakouskem. Namátkové kontroly byly prováděny také na hranici s Polskem a Slovenskem. Vlivem těchto opatření došlo k výraznému snížení počtu osob zjištěných při nelegální migraci. Nárůsty cizinců v oblasti nelegální migrace zaznamenáváme opět od července 2020.

Z celkového počtu bylo 2 423 osob (tj. 98,2%) odhaleno při nelegálním pobytu a 45 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.
Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (1 287 osob),  Moldavska (348 osob), Afganistánu (267 osob), Vietnamu (60 osob) a Gruzie (57 osob).

Pro nelegální pobyt na území České republiky bylo řešeno celkem 2 423 cizinců. V porovnání se shodným obdobím roku 2020 došlo k výraznému nárůstu, a to o 1 420 osob (tj. +141,6%). Tento nárůst souvisí s případy, kdy byli  zjišťováni cizinci, především občané Ukrajiny a Moldavska, kteří na území České republiky pobývali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného za účelem ochrany před zavlečením onemocnění COVID-19.
Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze, kde bylo celkem zjištěno  804 osob při nelegálním pobytu (tj. 33,2%). Následují KŘP Jihomoravského kraje s 281 osobami (tj. 11,6%), KŘP Středočeského kraje s 237 osobami (tj. 9,8%), KŘP Plzeňského kraje s 201 osobami (tj. 8,3%) a KŘP Libereckého kraje se 107 osobami (tj. 4,4%). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 68 %.
Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 29 osob, což je o 8 osob více, než ve shodném období roku 2020. Nejčastěji se jednalo o občany Moldavska (14 osob) a Ukrajiny (10 osob).  

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 45 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vykázán více jak poloviční pokles (-51 osob, tj. -53,1%). Také na vývoj nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici má i nadále vliv pandemie COVID-19 a s tím související přijatá opatření. Většina případů se týkala cizinců, kteří nespadali do výjimky umožňující vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nejvíce bylo odhaleno občanů Ukrajiny (16 osob), Ruska (6 osob) a Anglie (5 osob). Pouze 1 osoba při hraniční kontrole předložila neregulérní cestovní doklad.

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republikybylo odhaleno celkem 353 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu, a to o 293 osob. Všechny případy byly zjištěny v souvislosti s pozemní hranicí.
Z hlediska směru na pozemní hranici převládl vstup ze Slovenska (287 osob) a směrem z Rakouska jich bylo celkem 13. U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo.
Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobily (328 osob, tj. 92,9%).
Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (259 osob, tj. 73,4%), Sýrie (25 osob, tj. 7,1%). Následuje Maroko (18 osob, tj. 5,1%) a Pákistán (12 osob, tj. 3,4%)

kpt. Bc. Renata Grecmanová
tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie

3. května 2021

vytisknout  e-mailem