Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2021 do 30. 06. 2021

V období od 1. 1. 2021 do 31. 03. 2021 bylo zjištěno celkem 5 430 osob při nelegální migraci na území České republiky. 

V porovnání se shodným obdobím roku 2020 došlo k navýšení počtu, a to o 3 806 osob (tj. +234,4 %). V březnu 2020 došlo k vyhlášení nouzového stavu a  k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky na hranici s Německem a Rakouskem. Namátkové kontroly byly prováděny také na hranici s Polskem a Slovenskem. Vlivem těchto opatření došlo k výraznému snížení počtu osob zjištěných při nelegální migraci. Nárůsty cizinců v oblasti nelegální migrace zaznamenáváme opět od července 2020.

Z celkového počtu bylo 5 325 osob (tj. 98,1%) odhaleno při nelegálním pobytu a 105 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici České republiky.
Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (3 088 osob),  Moldavska (778 osob), Afganistánu (364 osob), Gruzie (159 osob) a Vietnamu (143 osob).
Občané Ukrajiny a Moldavska přijížděli zejména v rámci bezvízového styku na biometrické doklady a na území České republiky vstupují a pobývají v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze, kde bylo celkem zjištěno  1 794 osob při nelegálním pobytu (tj. 33,7%). Následují KŘP Středočeského kraje s 510 osobami (tj. 9,6%), KŘP Jihomoravského kraje s 460 osobami (tj. 8,6%), KŘP Plzeňského kraje s 415 osobami (tj. 7,8%) a KŘP Ústeckého kraje s 302 osobami (tj. 5,7%). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 65 %.

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 71 osob, což je o 42 osob více, než ve shodném období roku 2020. Nejčastěji se jednalo o občany Moldavska (31 osob) a Ukrajiny (19 osob).  

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 105 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vykázáno mírné navýšení, a to o 8 osob (tj. +8,2%). Také na vývoj nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici má i nadále vliv pandemie COVID-19 a s tím související přijatá opatření. Většina případů se týkala cizinců, kteří nespadali do výjimky umožňující vstup na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nejvíce bylo odhaleno občanů Ukrajiny (46 osob), Ruska (13 osob) a Gruzie (6 osob).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 515 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu, a to o 434 osob. Celkem 510 osob bylo zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 5 osob se vzdušnou hranicí.
Z hlediska směru na pozemní hranici převládl vstup ze Slovenska (455 osob) a. U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo.
Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobily (460 osob).
Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (354 osob, tj. 68,7%), Maroko (50 osob, tj. 9,7%) a Sýrie (32 osob, tj. 6,0%).

kpt. Bc. Renata Grecmanová
tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie

29. července 2021

vytisknout  e-mailem