Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2020 do 30 .9. 2020

Cizinecká policie zjistila celkem 4 300 osob při nelegální migraci. 

V období od 1. 1. 2020 do 30 .9. 2020 bylo zjištěno celkem 4 300 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2019 došlo pouze k mírnému navýšení počtu, a to o 27 osob (tj. +0,6 %). V březnu byl v souvislosti s pandemií Covid-19 vyhlášen nouzový stavu a došlo ke znovuzavedení kontrol na státní hranici. Vlivem těchto opatření nastal  v následujících měsících výrazný pokles počtu osob  zjištěných při nelegální migraci – březen (220 osob), duben (47 osob) a květen (154 osob). Nicméně vysoké počty v červenci (819 osob), srpnu (900 osob) a září (957 osob) zapříčinily, že je vykázán podobný počet jako v roce 2019. Z celkového počtu bylo 3 955 osob (tj. 92,0%) odhaleno při nelegálním pobytu a 345 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici.

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (1 994 osob),  Moldavska (601 osob),  Gruzie (171 osob), Vietnamu (170 osob) a Ruska (150 osob).

Z celkového počtu odhalených případů nelegální migrace bylo 3 955 cizinců řešeno pro nelegální pobyt na území České republiky. Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze. S počtem 1 383 osob zůstává hlavní město i nadále na prvním místě. Druhé místo ve statistice obsadilo KŘP Ústeckého kraje s 413 osobami. Následují útvary Ředitelství služby cizinecké policie s 372 osobami,  kraj Jihomoravský s 363 osobami,  a kraj Středočeský s 225 osobami. Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba ze 70 %. Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 48 osob, což je o 105 osob méně, než ve shodném období roku 2019.  

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 345 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k mírnému snížení, a to o 14 osob (tj. -3,9%).  Nejvíce bylo odhaleno občanů Ukrajiny (159 osob), Gruzie (51 osob) a Ruska (28 osob). Celkem 22 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad, což z celkového počtu odhalených osob na vnější schengenské hranici představuje 6%.

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 211 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo ke zvýšení o 19 osob (tj. +9,9%). Nejvíce osob v rámci jednotlivých měsíců bylo zadrženo v září (56 osob). Z počtu 211 osob bylo 191 zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 20 osob se vzdušnou hranicí. Z hlediska směru převládl vstup ze Slovenska (124 osob) a na vzdušné hranici přílet z Řecka (10 osob). U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo. Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobily (120 osob), dále následovala osobní auta (32 osob), vlaky (21 osob) a letadla (18 osob). Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (58 osob), Sýrie (28 osob), Alžírska (18 osob). Následoval Bangladéš (14 osob), Turecko (14 osob), Maroko (12 osob), Libye (11 osob), Vietnam (10 osob) a Irák (10 osob).

kpt. Bc. Michaela Vacková
skupina analýzy rizik

30. října 2020

vytisknout  e-mailem