Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020

Cizinecká policie zjistila celkem 6 264 osob při nelegální migraci. 

V období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020 bylo zjištěno celkem 6 264 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2019 došlo k navýšení počtu, a to o 974 osob (tj. +18,4 %). V březnu byl v souvislosti s pandemií Covid-19 vyhlášen nouzový stav a došlo ke znovuzavedení kontrol na státní hranici. Vlivem těchto opatření nastal  v následujících měsících výrazný pokles počtu osob  zjištěných při nelegální migraci – březen (220 osob), duben (47 osob) a květen (154 osob). Nárůsty počtu cizinců v oblasti nelegální migrace zaznamenáváme od července, kdy bylo zajištěno celkem 819 osob, dále pak v srpnu (900 osob), září (957 osob), říjnu (967 osob) a v měsíci listopadu je celkový počet 997 osob.
Z celkového počtu bylo 5 836 osob (tj. 93,2%) odhaleno při nelegálním pobytu a 428 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.
Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (2 954 osob),  Moldavska (880 osob), Vietnamu (217 osob), Gruzie (213 osob) a Ruska (202 osob).

Pro nelegální pobyt na území České republiky bylo řešeno celkem 5 836 cizinců. V porovnání se shodným obdobím roku 2019 došlo k navýšení počtu, a to o 1 008 osob (tj. +20,9%). Tento nárůst souvisí také s případy, kdy byli zejména od června zjišťováni cizinci, především občané Ukrajiny a Moldavska, kteří na území České republiky pobývali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného za účelem ochrany před zavlečením onemocnění COVID-19.
Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze. S počtem 1 983 osob zůstává hlavní město i nadále na prvním místě. Následují KŘP Jihomoravského kraje s 631 osobami, KŘP Ústeckého kraje s 511 osobami, Ředitelství služby cizinecké policie s 445 osobami a KŘP Středočeského kraje s 382 osobami. Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba ze 70 %.
Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 80 osob, což je o 100 osob méně, než ve shodném období roku 2019.  

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 428 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k mírnému snížení, a to o 34 osob (tj. -7,4%). Zhodnotíme-li jednotlivá období letošního roku, tak v 1. čtvrtletí bylo odhaleno celkem 96 osob. Ve 2. čtvrtletí, kdy v březnu byla zavedena opatření v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění COVID-19, byla zajištěna pouze jedna osoba. Ve 3. čtvrtletí bylo vykázáno  248 osob, v říjnu pak 61 a v listopadu 22 osob. Vyšší počty souvisí s případy, kdy zejména občané Ukrajiny v rámci bezvízového styku vstupují na území České republiky v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nejvíce bylo odhaleno občanů Ukrajiny (197 osob), Gruzie (58 osob) a Ruska (42 osob). Celkem 26 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad.

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 451 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo ke zvýšení téměř o dvojnásobek, a to o 219 osob, tj. +94,4%. Nejvíce osob bylo zajištěno v listopadu, kdy se jednalo o 182 cizinců. Z počtu 451 osob bylo 427 zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 24 osob se vzdušnou hranicí. Z hlediska směru na pozemní hranici převládl vstup ze Slovenska (248 osob) a na vzdušné hranici přílet z Řecka (12 osob). U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo.
Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobily (290 osob), osobní auta (56 osob), vlaky (28 osob) a letadla (24 osob).
Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (129 osob), Sýrie (83 osob), Turecka (55 osob). Následuje Maroko (25 osob), Alžírsko (32 osob), Libye (19 osob), Irák (16 osob), Bangladéš (14 osob) a Vietnam (10 osob) a Írán (9 osob).

kpt. Bc. Renata Grecmanová
tisková mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie


22. prosince 2020

vytisknout  e-mailem