Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2019 do 31 .3. 2019.

Cizinecká policie zjistila celkem 1372 osob při nelegální migraci. 

V období od 1. 1. 2019 do 31 .3. 2019 odhalila cizinecká policie celkem 1372 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2018 došlo k mírnému zvýšení počtu, a to o 158 osob. 

 

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (406 osob), u kterých je sledován mírný nárůst o 29 osob proti stejnému období za rok 2018.  Na druhém místě jsou občané Moldávie (188 osob), u kterých sledujeme při porovnání s loňským rokem největší nárůst, a to o 98 osob. Na třetím místě se s počtem 101 osob nacházejí občané Vietnamu. U nich došlo k nárůstu o 17 osob ve srovnání s minulým rokem. Čtvrtí v pořadí jsou občané Ruska (63 osob), což je o 8 osob více než ve stejném období roku 2018. Páté místo zaujímají občané Gruzie (58 osob), u nichž došlo k nárůstu o 31 osob.

Z celkového počtu odhalených případů nelegální migrace bylo 1269 osob řešeno pro nelegální pobyt na území České republiky. Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze. S počtem 672 osob zůstává hlavní město i nadále na prvním místě. Z toho 177 případů řešilo Ředitelství služby cizinecké policie. Následuje kraj Ústecký se 126 osobami, kraj Jihomoravský se 115 osobami a kraj Pardubický s 84 osobami. 

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 68 osob, což je o 31 osob více, než ve shodném období roku 2018 (+ 83,8%). Nejvíce se jednalo o občany Ukrajiny (18 osob), Moldávie (16 osob), Iráku (7 osob) a Sýrie (7 osob). U občanů Ukrajiny a Moldavska i nadále platí trend, i když s klesající tendencí, že předkládají zejména rumunské a bulharské doklady.

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 103 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 17 osob (tj. +19,8%). Všechny osoby byly hlášeny z Inspektorátu cizinecké policie na mezinárodní letišti Václava Havla v Praze. Kromě 1 osoby (občan Bulharska) se jednalo o občany třetích zemí. Nejvíce bylo odhaleno občanů Gruzie (23 osob), Albánie (15 osob), Ruska a Číny (obě země po 9 osobách). 

Celkem 40 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad, což z celkového počtu odhalených nelegálních migrantů na vnější schengenské hranici představuje téměř dvě pětiny (38,8%). V meziročním porovnání je vykázáno zvýšení o 16 osob (tj. +66,7%). Ve směru z České republiky se jednalo o 23 osob, kdy cílovou destinací bylo zejména Irsko a Velká Británie. Na vstupu do České republiky bylo odhaleno 17 osob s příletem z Turecka, Ruska a Senegalu. Co se týká státní příslušnosti, jednalo se o občany  Albánie (15 osob), Číny (7 osob) a Komory (4 osoby) a Arménie (4 osoby).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 59 osob. Pro vstup do České republiky použily zejména hraniční přechody s Rakouskem a Slovenskem s cílem pokračovat dále do Spolkové republiky Německo. Nejvíce zajištěných cizinců pocházelo z Iráku (18 osob), Afganistánu (10 osob), Sýrie a Jemenu (obě země po 7 osobách).

Ve sledovaném období řešili policisté celkem 9 osob, které napomáhaly k nelegální migraci, což je o 11 osob méně, než ve shodném období roku 2018. Z hlediska státní příslušnosti se jednalo o občany České republiky (6 osob), Ukrajiny (1 osoby), Vietnamu (1 osoba) a Iráku (1 osoba). Policisté řešili 5 případů účelového sňatku, 2 případy se týkaly převádění přes hranici a ve 2 případech se jednalo o umožnění pobytu, například za pomoci neregulérních potvrzení v řízení o pobytu.

 

 

9. května 2019

kpt. Bc. Renata Grecmanová

 

 

 

   

vytisknout  e-mailem