Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019.

Cizinecká policie zjistila celkem 4 273 osob při nelegální migraci. 

V období od 1. 1. 2019 do 30 .9. 2019 bylo zjištěno celkem 4 273 osob při nelegální migraci na území České republiky. V porovnání se shodným obdobím roku 2018 došlo ke zvýšení počtu, a to o 645 osob (tj. +17,8 %). Z celkového počtu bylo 3 914 osob (tj. 91,6 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 359 osob bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici.

Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (1 161 osob), u kterých je sledován nárůst o 111 osob proti stejnému období za rok 2018.  Na druhém místě jsou občané Moldavska (634 osob), u kterých sledujeme při porovnání s loňským rokem nárůst o 257 osob. Na třetím místě se s počtem 269 osob nacházejí občané Vietnamu. U nich došlo k nárůstu o 29 osob ve srovnání s minulým rokem. Čtvrtí v pořadí jsou občané Ruska (212 osob), což je o 18 osob méně než ve stejném období roku 2018. Páté místo zaujímají občané Gruzie (200 osob), u nichž došlo k nárůstu o 81 osob.

Z celkového počtu odhalených případů nelegální migrace bylo 3 914 cizinců řešeno pro nelegální pobyt na území České republiky. Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl odhalen v Praze. S počtem 1 498 osob zůstává hlavní město i nadále na prvním místě. Druhé místo ve statistice obsadily útvary Ředitelství služby cizinecké policie s 629 osobami. Následuje kraj Jihomoravský se 417 osobami, kraj Ústecký s 325 osobami a kraj Pardubický se 168 osobami. Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 80 %. Nejčastěji se jednalo o občany Ukrajiny (1 129 osob, tj. 28,8 %), Moldavska (629 osob, tj. 16,1 %), Vietnamu (266 osob, tj. 6,8 %), Ruska (186 osob, tj. 4,8 %) a Uzbekistánu (134 osob, tj. 3,4 %). Těchto pět státních příslušností se na celkovém počtu podílí z 60 %, ostatních 40 % představuje dalších 95 státních příslušností.

Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo celkem 153 osob, což je o 43 osob více, než ve shodném období roku 2018. Z celkového počtu osob bylo 89 odhaleno ve vnitrozemí, 51 osob pak na vzdušné hranici (z toho 48 osob na příletu z Řecka – Athén) a 13 osob v souvislosti s pozemní vnitroschengenskou hranicí. Nejvíce se jednalo občany Moldavska (34 osob), Ukrajiny (32 osob) a Sýrie (28 osob).

Přes vnější schengenskou hranici České republiky bylo zjištěno při nelegální migraci 359 osob. V porovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o více jak polovinu (+130 osob, tj. +56,8%). Vyjma dvou osob byly všechny hlášeny z inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze. Kromě 2 osob se jednalo o občany třetích zemí. Nejvíce bylo odhaleno občanů Gruzie (74 osob, tj. 20,6 %)), Albánie (35 osob, tj. 9,7 %) a Ukrajiny (32 osob, tj. 8,9 %). Z hlediska záchytu převládl směr do ČR (308 osob, tj. 85,8 %).

Celkem 86 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad, což z celkového počtu odhalených osob na vnější schengenské hranici představuje jednu čtvrtinu (23,9 %). Nejčastěji bylo cílovou destinací Irsko a Velká Británie, na příletu se jednalo hlavně o lety z Turecka. Nejvíce se jednalo o občany Albánie (29 osob), Číny (14 osob) a Íránu (12 osob).

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 192 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo ke zvýšení o jednu třetinu (+38 osob, tj. +24,7 %). Z hlediska směru převládl vstup ze Slovenska (92 osob). Dále následovalo využití letecké trasy (51 osob, hlavně přílet z Athén) a vstup z Rakouska (27 osob). U naprosté většiny osob bylo jako cíl cesty uvedeno Německo. Osoby využily k přepravě zejména nákladní automobil (79 osob), dále následovala letadla (51 osob), vlaky (25 osob), autobusy (23 osob) a osobní auta (14 osob). Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (60 osob), Iráku (35 osob), Sýrie (28 osob), Íránu (16 osob) a Jemenu (11 osob).

kpt. Bc. Renata Grecmanová

tisková mluvčí ŘSCP

28. října 2019

 

vytisknout  e-mailem