Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v ČR od ledna do září 2015

Cizinecká policie shrnuje dosavadní devítiměsíční období nelegální migrace z pohledu statistiky. 

V období od 1. 1. do 30. 9. 2015 bylo zjištěno celkem 7 201 osob při nelegální migraci na území ČR. V porovnání se stejným obdobím roku 2014 došlo k výraznému nárůstu, a to o 3 741 osob (tj. +108,1 %). Tento počet za 9 měsíců roku 2015 již překročil počet za celý rok 2014, kdy bylo zjištěno 4 822 osob. Z celkového počtu bylo 7 010 osob (tj. 97,3 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 191 osob zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.“ Těmito slovy zhodnotil uplynulých devět měsíců šéf analytického oddělení (Skupiny analýzy rizik) Ředitelství služby cizinecké policie plk. JUDr. Vladimír Takáč.
 
V období od 1. 1. do 30. 9. 2015 bylo zjištěno při nelegálním pobytu 7 010 cizinců. V meziročním srovnání došlo k vysokému nárůstu, a to o 3 674 osob, což představuje zvýšení o 110,1 %. V rámci jednotlivých měsíců se počet zjištěných osob pohyboval do května v rozmezí 400-500 osob, v červnu se jednalo již o 585 osob, 1 050 osob bylo odhaleno v červenci, v srpnu byl s počtem 1 767 osob vykázán dosavadní měsíční rekord a v září došlo k poklesu na 1 290 osob (stále se však jedná o nadprůměrný měsíční počet).
 
Největší meziroční nárůsty jsou evidovány u KŘP Jihomoravského kraje (+1 633 osob, tj. +742,3 %), KŘP Prahy (+625 osob, tj. +61,6 %), KŘP Ústeckého kraje (+380 osob, tj. +48,7 %), KŘP Středočeského kraje (388 osob, +267 osob, tj. +220,7 %), KŘP Pardubického kraje (255 osob, +226 osob, tj. +799,3 %) a KŘP Plzeňského kraje (254 osob, +191 osob, tj. +303,2 %). U všech těchto krajských ředitelství je nárůst způsoben vyšším počtem zjištěných osob při tranzitní nelegální migraci, nejvíce byly tyto osoby odhalovány právě v teritoriu KŘP Jihomoravského kraje u rakouských a slovenských hranic a dále v teritoriích krajů, které jsou na trase postupu migrantů do Německa (KŘP Pardubického kraje, KŘP Středočeského kraje, KŘP Praha, KŘP kraje Vysočina) a dále při německých hranicích KŘP Ústeckého a Plzeňského kraje.
 
V hodnoceném období bylo policisty skupin dokumentace jednotlivých KŘP řešeno celkem 150 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k velkému zvýšení počtu, a to o 48 osob (tj. +47,1 %). V porovnání se shodným obdobím 2014, kdy byly osoby odhalovány zejména při napomáhání k pobytu formou obstarávání falešných potvrzení k pobytu, účelového pozvání atd., tento rok výrazně převládají osoby, které napomáhají k nelegálnímu překročení státní hranice (107 osob, tj. 71,3 %, +101 osob, tj. +1 683,3 %). Většinou se jednalo o řidiče vozidel, kteří při tranzitní nelegální migraci převáželi především občany Sýrie, Afghánistánu, Pákistánu, Iráku a Kosova.
 
Po delší době došlo k přímému záchytu migrantů v úkrytu nákladního nebo dodávkového vozidla, a to v červenci (KŘP Plzeňský kraj, kdy se jednalo o jednu skupinu 76 nelegálních migrantů, občané Afghánistánu a Pákistánu) a v srpnu (KŘP Plzeňský kraj, jednalo se o jednu skupinu 48 osob, občané Afghánistánu, Sýrie a Iráku; KŘP Jihočeský kraj, jednalo se o jednu skupinu 26 osob, občané Afghánistánu).
Nejvíce osob napomáhajících k pobytu bylo vykázáno u KŘP Jihomoravského (54 osob, tj. 36,0 %), Ústeckého (30, tj. 20,0 %), Plzeňského (14 osob) a Jihočeského kraje (13 osob).
 
Celkem 52 osob při hraniční kontrole předložilo neregulérní cestovní doklad, což značí v meziročním porovnání shodných období výrazný nárůst, a to o 21 osob (tj. +67,7 %). Tento nárůst je evidován hlavně na odletu z ČR, kdy v hodnoceném období bylo odhaleno 36 osob, zatímco za stejné období roku 2014 se jednalo o 9 osob. Situace na příletu je v meziročním srovnání shodných období vyrovnaná (rok 2015: 16 osob, rok 2014: 22 osob). Z hlediska státních příslušností se jednalo zejména o občany Ukrajiny (20 osob) a Albánie (13), kteří byli odhalováni zejména ve směru z ČR, kdy cílovou destinací byla Velká Británie. Celkem bylo zjištěno 63 cestovních dokladů, z toho se jednalo o 32 průkazů totožnosti a 31 cestovních pasů. Nejčastěji byly předkládány rumunské (28), polské (8) a italské (6) neregulérní doklady.
 
Pod pojem cestovní doklad se zahrnuje cestovní pas a průkaz totožnosti, který je určen k překračování státních hranic; jedna osoba může disponovat více cestovními doklady.
 
Neregulérním cestovním dokladem se při nelegálním pobytu prokázalo 191 osob. V meziročním srovnání došlo k velkému nárůstu, a to o 105 osob (tj. +122,1 %). Jednalo se nejvíce o občany Ukrajiny (58 osob), Somálska (41) a Sýrie (40). Pokračuje trend, kdy občané Ukrajiny předkládají zejména rumunské doklady, a to po uplynutí platnosti povoleného pobytu na území ČR. Po dlouhé době se ve statistice objevili občané Somálska, a to od dubna tohoto roku. Jednalo se o 10 případů, z toho o dvě větší skupiny (13 a 9 osob), kdy cestovali hlavně v mezinárodních linkových autobusech. Všichni občané Somálska předložili cestovní pasy pro cizince vydané Itálií. Občané Somálska a Sýrie byli odhaleni při nelegální tranzitní migraci.

plk. Mgr. Kateřina Rendlová - 16. 10. 2015

vytisknout  e-mailem