Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Nelegální migrace v České republice za období od 1. 1. 2018 do 30 . 4. 2018

Celkem 1565 osob bylo odhaleno při nelegální migraci na území České republiky. 

Ve sledovaném  období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 bylo cizineckou policií odhaleno celkem 1565 osob při nelegální migraci na území České republiky. Oproti stejnému období v loňském roce došlo k mírnému nárůstuo 28 osob. Z celkového počtu bylo 1461 osob zjištěno při nelegálním pobytu a 104 cizinců bylo odhaleno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici.

Dle jednotlivých teritorií vyšlo nejvíce případů nelegálně pobývajících cizinců najevo v hlavním městě Praze. Jednalo se o 600 osob, dále pak na útvarech Ředitelství služby cizinecké policie - Inspektorátu cizinecké policie v Praze Ruzyni a Přijímacím středisku zastávka u Brna (229 osob). Na třetím místě v počtu nelegálně pobývajících cizinců byl Ústecký kraj (98 osob), následován Jihomoravským krajem (96 osob) a Plzeňským krajem (88osob).

Z pohledu státní příslušnosti nelegálně pobývajících cizinců převládají občané ze třetích zemí (1410 osob z celkového počtu) nad občany EU (51 osob). Nejčastěji se jedná o občany Ukrajiny (472 osob), Moldavska (119 osob), Vietnamu (105 osob), Ruska (78) a Iráku (71) a v rámci občanů EU jsou jimi občané Slovenska (19 osob), Bulharska (7osob) a Rumunska (6 osob).

Mezi 104 cizinci odhalených při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici byli nejvíce zastoupeni občané Jemenu (21 osob), Ukrajiny (10 osob), Turecka (9 osob) a Číny (9 osob).

V oblasti zneužívání dokladů se ve sledovaném období prokázalo celkem 73 osob neregulérním cestovnímdokladem. Z toho 48 osob při nelegálním pobytu a 25 osob při hraniční kontrole. V první skupině využili neregulérní doklady (celkem 51 dokladů – jedna osoba disponuje i více doklady) především občané Ukrajiny (18 osob), Moldavska (10 osob) a Nigérie (6 osob). Nadále přetrvává trend, kdy občané Ukrajiny předkládají zejména rumunské, litevské, polské a bulharské doklady po uplynutí doby povoleného pobytu na území ČR. Ve druhé skupině cizinců bylo odhaleno zneužití cestovních dokladů u občanů Číny (6 osob), Turecka (5 osob) a Albánie (4 osoby). Při hraničních kontrolách bylo zachyceno celkem 26 neregulérních cestovních dokladů, v nichž převládly cestovní pasy (19 případů). Ve většině případů nebyl předkladatelem dokladu jeho majitel, jednalo se tedy o padělky dokladů, doklady s vyměněnými ID stránkami, o cestování na podobu aj.) Nejčastěji byly takto zneužity turecké (5 případů), maďarské (3 případy) a korejské doklady (3 případy).

Z hlediska tranzitní nelegální migrace (nelegální vstup na území České republiky především ze Slovenska a Rakouska s cílem postupovat přes naše území do Německa a dalších států EU a Schengenského prostoru) došlo během ledna a dubna 2018 ke zvýšení na 109 osob (o 55 cizinců více než ve shodném období roku 2017). Nejvíce bylo zjištěnoobčanů Iráku (69 osob) a Nigérie (15 osob). Ve třech případech byly osoby odhaleny orgány Policie ČR přímo v úkrytu v nákladním nebo dodávkovém vozidle.

Cizinecká policie řešila v tomto období 26 osob, které napomáhaly k nelegální migraci. Ve srovnání s minulým rokem došlo k navýšení počtu o 12 osob. Ve 22 případech jednalo o občany České republiky, dále 2 občany Vietnamu, 1 občana Iráku a 1 občana Španělska. Nejčastější formou napomáhání byl v 19 případech účelový sňatek, ve 3 případech došlo k umožnění pobytu (např. za pomoci neregulérních potvrzení v řízení o pobytu), ve 2 případech bylo zneužito účelového otcovství a 2 případy se týkaly nelegálního překročení hranice. Nejvíce případů bylo řešeno v Karlovarském kraji.

S nelegální migrací je úzce propojeno také zneužívání azylových procedur. Mnozí cizinci, kteří ve stanovené lhůtě neopustí území České republiky, se dostaví do přijímacího střediska cizinců Zastávka u Brna (nebo na jiný útvar Policie ČR), kde požádají o mezinárodní ochranu. Někteří cizinci se do přijímacího azylového střediska dostavují ihned po nelegálním vstupu na naše území. V prvním čtvrtletí 2018 se nejčastěji se jednalo o občany Gruzie (31 osob) a Ukrajiny (15 osob). Lustrací v informačních systémech bylo zjištěno, že někteří těchto z nelegálně pobývajících cizinců již v minulosti žádali o mezinárodní ochranu na území ČR a nebyla jim udělena nebo jsou žadateli o mezinárodní ochranu v jiném členském státě EU nebo Schengenského prostoru. Cizinci tak využívají tento institut k sekundární nelegální migraci v rámci EU/Schengenu.

V Praze dne 4.6.2018

kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem