Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Několik rad našim seniorům

TRUTNOVSKO - Nedávejte gaunerům šanci 

Vzhledem ke stále se opakujícím případům zejména majetkové trestné činnosti, kdy se oběťmi stávají naši nejstarší spoluobčané, Policie České republiky v Trutnově upozorňuje všechny občany na některé důležité informace, týkající se této problematiky.
Apelujeme tímto především na starší spoluobčany, u nichž je míra důvěřivosti větší, aby byli obezřetní v jednání s cizími lidmi a při podezření jakéhokoliv nezákonného nebo podezřelého jednání věc nahlásili ihned na policii. Pachatelé této trestné činnosti zneužívají především Vaší samoty, vstřícnosti a maximální ochoty s nimi komunikovat.

Právní rozměr
V souvislosti s touto trestnou činností páchanou na důchodcích přichází v úvahu dle trestního zákoníku naplnění znaků skutkových podstat přečinů krádež a podvod. V případě, že senioři pozvou pachatele dobrovolně do svého bytu či domu, nelze aplikovat trestný čin porušování domovní svobody. Přichází zde rovněž v úvahu násilná trestná činnost, kterou zastupuje trestný čin loupež a vzhledem k zdravotnímu stavu našich seniorů při použití fyzického násilí může dojít i ke spáchání trestného činu ublížení na zdraví či omezování osobní svobody.

 Scénář zlodějů:
• zpravidla jsou dva, jeden upoutá pozornost a druhý krade
• vyhledávají staré, osaměle žijící občany
• jsou to pro ně vždy cizí lidé
• vydávají se za pracovníky různých institucí, nebo tvrdí že dobře znají jejich blízké
• vetřou se do domu či bytu pod záminkou odpočtu elektrické energie,  plynu,  vody, údajné výhry či  dědického řízení, domovního prodeje,  koupě věcí,  jejich údajné tísně
• používají trik s rozměněním bankovky, většinou 5000 nebo 2000 korun
• přitom zjistí, kde máte celoživotní úspory, které ukradnou !!!!!!!
• pozor na lákavé zprávy o zvýšení důchodu, vrácení přeplatku nebo výhře
• často žádají podepsat různé smlouvy nebo dokumenty (pojištění, televize, rozhlas)

Jak se bránit možnému okradení:
• nedávat se do hovoru s cizími lidmi, kteří by jednali podle tohoto scénáře
• nepouštět je do domu, či do bytu
• požádat o pomoc sousedy, nebo rodinu
• ihned volat Policii ČR na lince 158, 156, 112

Bezpečnostní zásady:
• zabezpečit dům kukátkem nebo bezpečnostním řetízkem
• sousedská výpomoc, dobré vztahy
• při každém podezření volat ihned policii
• neotvírat neznámým osobám
• ve výtahu nejezdit s cizími lidmi
• nechlubit se šperky nebo jinými cennostmi
• návštěva zástupců úřadů, institucí, řemeslníků po vzájemné dohodě
• požádat o předložení služební průkaz nebo jiného dokladu - zavolat na úřad
• instituce většinou domlouvají návštěvu svých pracovníků telefonicky předem
nprap. Bc. Udo Ertner
3. 7. 2012

vytisknout  e-mailem