Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejvyšší povolená rychlost na dálnici II. třídy D0

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

1) Jaká je nejvyšší povelná rychlost na dálnici II. třídy D0?
2) Jaká je nejvyšší povolená rychlost na dálnici II třídy D0 v úseku 1,650 až 0,495 km ve směru jízdy k dálnici D1?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:

ad 1) Obecně je na dálnici a tedy i na dálnici D0 stanovena nejvyšší povolená rychlost ustanovením § 18 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích na 130 km/h. Na dálnici D0 jsou dvě stavby tunelů Lochkov a Cholupice, ve kterých je nejvyšší rychlost stanovená dle platných norem na 80 km/h. Na této dálnici nejvyšší povolenou rychlost dále ovlivňuje tzv. liniové řízení dopravy (dále jen "LŘD") a proměnné dopravní značení (dále jen "PDZ"). Cílem liniového řízení dopravy je harmonizace dopravy, ale i řízení dopravy s ohledem na počasí a jiné mimořádné stavy. Systém funguje v různých režimech a s různými typy události jako například: nejvyšší dovolená rychlost, zákaz vjezdu kamionu, kolona, nebezpečí smyku, mlha, náledí atd. Tyto události ovlivňují nejvyšší povolenou rychlost na jednotlivých portálech LŘD. Další okolnost, která může rychlost na LŘD ovlivnit jsou například práce na silnici a dopravní omezení plynoucí z nich.

ad 2) Viz bod 1. Jedná se o měřený úsek, kde je při měření zohledněna stanovená nejvyšší dovolená rychlost z PDZ před tímto úsekem.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 12. 2022

vytisknout  e-mailem