Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nejlepší policisté a zaměstnanci za rok 2019 byli oceněni

Ve středu 4. prosince proběhlo ve Slezském divadle v Opavě slavnostní vyhlášení policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za rok 2019. 

V úvodu slavnostního ceremoniálu nastoupila za znění chorálu Ktož jsú boží bojovníci Čestná jednotka Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Ředitel krajského ředitelství Moravskoslezského kraje brigádní generál Tomáš Kužel poděkoval policistům za celoroční práci a nasazení. Vyzdvihl spolupráci s Moravskoslezským krajem, s primátory magistrátů, starosty všech měst a obcí napříč krajem. Díky vyjádřil i hasičskému záchrannému sboru, záchranářům, vězeňské službě, horské službě, městským policiím a dalším subjektům, které v průběhu roku velmi aktivně s policejními složkami spolupracují. Za Policejní prezidium promluvil plukovník Michal Keřka, připojil se i 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, a v neposlední řadě primátor města Opavy Ing. Tomáš Navrátil.

Následovalo vyhlášení vítězů v několika kategoriích, a to Policista roku, Veterán roku, Zaměstnanec roku, Čin roku a Tým roku.

POLICISTA ROKU 2019

V kategorii Policista roku byl vybrán kapitán Aleš GRÓF, vrchní komisař 2. oddělení odboru obecné kriminality. Jeho specializací je problematika extremismu a diváckého násilí. Vedoucí pracovních skupin EXTRÉM a STADION s mnohaletou praxí. Aleš Gróf je velmi zkušený, velice znalý problematiky. Jako spotter se zúčastnil ME ve fotbale v letech 2012 a 2016. Aktivně se spolupodílí na přípravách opatření v rámci konání veřejných produkcí nejenom v Moravskoslezském kraji.  Během sportovní i kulturních akcí je součástí štábu velení, a zodpovídá za činnost policistů služby kriminální policie a vyšetřování. Zmínit můžeme všechna riziková utkání ostravského či opavského fotbalového klubu, demonstrace, návštěvy prezidenta republiky, akce mezinárodních charakteru a MS v ledním hokeji 2015.

VETERÁN ROKU 2019

Do této kategorie byl nominován a zvítězil kapitán Jiří ČÍŽKOVSKÝ

V policejní službách je neuvěřitelných 41 let. Osobním nasazením a iniciativním přístupem významně přispěl k objasnění případů výroby, distribuce a prodeje nelegálně vyráběného alkoholu s příměsí metylalkoholu. Výsledkem této rozsáhlé kauzy bylo poškození zdraví nebo úmrtí osob napříč republikou.

Zkušený kriminalista řadu let vedl pracovní tým „Homicidium“, který se zabýval staršími případy dosud neobjasněných vražd. Jeho tým dosáhl nejednoho úspěchu. Má nemalou zásluhu na skutečnosti, že 1. oddělení moravskoslezské kriminálky dlouhodobě zaujímá čelní místo v úspěšnosti objasňování vražd.

ZAMĚSTNANEC ROKU 2019

Ocenění z rukou ředitele brigádního generála Tomáše Kužela a náměstka plukovníka Tomáše Rychtara si převzal vedoucí oddělení správy nemovitého majetku David GURKA.

 Organizuje a odborně řídí pracovníky svého oddělení, zajišťuje zpracování investičních záměrů, sjednává vytváření projektových dokumentací, dohlíží nad realizačními parametry smluvních vztahů. Do jeho působnosti spadá i kontrola stavebního dozoru a v neposlední řadě organizuje opravy budov.

ČIN ROKU 2019

Ocenění za záchranu života získali policisté územního odboru policie KARVINÁ podpraporčík Ivo KAMPF a praporčík Martin MAYER.

Dne 3. června 2019 oba policisté měli osobní volno. Martin Mayer venčil psa, když uviděl na balkóně v prvním podlaží panelového domu muže visícího na oprátce kolem krku. Policista bez váhání vběhl do domu. Přidal se i druhý policista, který shodou okolností v domě bydlí. Společně vyrazili vstupní dveře, na balkóně muže odřezali a začali s první pomocí. Resuscitaci prováděli až do příjezdu záchranářů. Policisté svým rychlým a profesionálním jednáním v krizové situaci zachránili muži život.

TÝM ROKU 2019

Z nominací zvítězilo společenství policistek a policistů – ANTIKONFLIKTNÍ TÝM, koordinátorka týmu nadporučice Gizela CHLÁDKOVÁ

Krajské ředitelství, jako jedno ze tří v republice, stálo u zrodu myšlenky vytvoření antikonfliktního týmu. Rozhodujícím pro spuštění pilotního projektu byl rok 2006. Od svého prvopočátku je antikonfliktní tým stálým partnerem, zároveň nástrojem velitelů bezpečnostních opatření.

Členové týmu se stále zdokonalují ve svém umění komunikace a předcházení agresivního chování osob. Policisté a policistky umí tlumit emoce, zabraňovat konfliktům. Jejich práce v týmu přesahuje rámec běžných služebních činností a zařazení. Soudržnost, vzájemná důvěra a podpora týmu při nasazení je základním kamenem úspěšného zvládání přidělených úkolů. Antikonfliktní tým za dobu svého působení otiskl své jméno i do podvědomí široké veřejnosti a je pozitivně vnímán u zakročujících policistů.

Druhá část slavnostní akce byla věnována poděkování za dlouholetou práci a příkladnou spolupráci v podobě služebních medailí „Za zásluhy o bezpečnost“ a „Čestná medaile“. Tyto medaile policejního prezidenta si z rukou náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku (pověřen zastupováním) plukovníka Michala Keřky převzali čtyři policisté. Předsedovi Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě panu Jiřímu Francírkovi byla policejním prezidentem udělena "Plaketa Policie Ćeské republiky".

Ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brigádní generál Tomáš Kužel udělil medaili krajského ředitele policistům, zaměstnankyni krajského ředitelství a  také osobám  z veřejného života.

por. Mgr. Zlatuše Viačková
5. prosince 2019

vytisknout  e-mailem