Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější projevy kybernetické kriminality s odkazem na trestní zákoník

 

Převážná většina trestných činů proti důvěrnosti, integritě a dostupnosti počítačových dat a systémů je zasazena v Trestním zákoníku do hlavy V („Trestné činy proti majetku“).

Trestné činy upravené zákonem č. 40/2009 Sb., o trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů, páchané ve vztahu k datům (uloženým informacím):

 • Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230),
 • Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231),
 • Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232).
   

Trestné činy upravené zákonem č. 40/2009 Sb., o trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů, páchané ve vztahu k datům (uloženým informacím), při nichž je počítač prostředkem k jejich páchání:

 • Šíření pornografie (§ 191),
 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192),
 • Navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b),
 • Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270),
 • Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355),
 • Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356),
 • Šíření poplašné zprávy (§ 357),
 • Pomluva (§ 184),
 • Vydírání (§ 175), a mnohé další.

Trestní zákoník implementuje v uvedených ustanoveních závazky z Úmluvy Rady Evropy o kybernetické kriminalitě a z rámcového rozhodnutí Rady EU 2005/222/SV o útocích proti informačním systémům. Další mezinárodní smlouvy a právní akty EU zavazují ČR k provedení závazků týkajících se veřejně přístupné počítačové sítě (např. Úmluva o ochraně dětí před sexuálním vykořisťováním a zneužíváním, rámcové rozhodnutí Rady 2000/375/JHA o boji proti dětské pornografii na internetu).

Neoprávněný přístup ke komunikaci jiného včetně nezákonného odposlechu řeší ustanovení § 182 - Porušení tajemství dopravovaných zpráv. V mnohých případech však může být takové jednání kvalifikováno i jako § 230 zmíněný výše.

vytisknout  e-mailem