Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neformální schůzka

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel zaslal žádost následujícího znění:

„Dle informací, který byly uvedeny sdělovacími prostředky ve veřejném prostoru vyplynulo, že dne 7.12.2021 se uskutečnila schůzka mezi Vítem Rakušanem (tehdy ještě nejmenovaným novým ministrem vnitra) a policejním prezidentem Janem Švejdarem.

V rámci výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí informace – tj. programu jednání a zápisu z tohoto ústního jednání, tzv. minutek, tj. vše co bylo sepsáno v průběhu celého jednání. V rámci transparentnosti státní správy se domnívám, že veřejnost má právo vědět, o čem přesně tyto prominentní úřední osoby, jednaly a jaký byl obsah jejich jednání.“

Policie České republiky v této souvislosti konstatovala, že podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se pro účely tohoto zákona informací „rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“. Policie České republiky nezpracovala ani neobdržela program schůzky, jež je předmětem žadatelova zájmu, a rovněž nezpracovala ani neobdržela zápis z jednání uskutečněného během této schůzky. Uvedená schůzka měla neformální charakter a žádný právní předpis neukládá povinnému subjektu povinnost předem zpracovávat program takové schůzky nebo pořizovat záznam z jednání v jejím průběhu. Povinný subjekt proto nedisponuje žádným dokumentem v listinné podobě ani záznamem v elektronické či jiné podobě, který by obsahoval požadované informace, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal takovým dokumentem či záznamem disponovat. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Z výše uvedených důvodů povinný subjekt poskytl žadateli doprovodnou informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., že informace, jíž se domáhá, neexistuje, povinný subjekt by ji musel teprve zpětně vytvořit a takovou povinnost mu zákon č. 106/1999 Sb. neukládá.         

PhDr. Jiří Vokuš, 14. ledna 2022

vytisknout  e-mailem