Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Nebezpečné látky v IBC kontejnerech

JIČÍNSKO - Případ si převzali jičínští kriminalisté. 

AKTUALIZACE ze dne 07. 09. 2020

Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou osob ve věku dvaašedesát a šestatřicet let ze spáchání přečinu neoprávněné nakládání s odpady, kterého se měly dopustit v přesně nezjištěném období od srpna do října roku 2018 na místním pozemku v katastrálním území obce Budčeves.

Muži měli v centru obce na volném terénu bez ohledu na okolní bytovou zástavbu a vodní zdroje úmyslně a především zcela nevhodně uskladnit celkem 49 plastových IBC kontejnerů. Některé z nich nesly od prvopočátku známky špatného technického stavu. Obsahovaly zejména koncentrované odpadní kyseliny sírové a tekuté kaly s obsahem hliníku, fosforečnanů, železa, manganu a barya o celkové hmotnosti přesahující 70 tun. Uvedeného jednání se měli dopustit, aniž by měli oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Pro samotné skladování neexistoval v daném místě vhodný prostor ani žádný provozní řád. U jednoho z kontejnerů došlo k částečnému úniku nebezpečných látek. Při jejich odvozu tak musela nastoupit těžká technika a odbagrovat kontaminovanou zeminu. Celkové náklady na samotnou likvidaci nebezpečného odpadu přesáhly 3 miliony korun.

Oběma mužům tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho roku do pěti let.

nprap. Aleš Brendl
7. září 2020; 11:00

_________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE ze dne 05. 11. 2019

Během uplynulých dnů soudní znalec prozkoumal samotné místo a okolí skládky nebezpečného odpadu v obci Budčeves. Městský úřad v Jičíně poté uzavřel smlouvu o dílo s firmou specializující se na likvidaci nebezpečných látek a odpadů, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Plastové kontejnery s ekologickou zátěží specializovaná firma ke konci měsíce října z místa skládky odvezla k odborné likvidaci. Celkové náklady se pohybují zhruba kolem 2,6 miliónu korun bez DPH. Jičínští kriminalisté na případu nadále intenzivně pracují. Přesné určení právní kvalifikace bude však možné až po skončení znaleckého zkoumání.

nprap. Aleš Brendl
5. listopadu 2019; 10:30

_________________________________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE ze dne 07. 10. 2019

Ohledáním místa činu nebyl zjištěn žádný únik chemických látek do půdy, případně i do samotného okolí skládky. Akreditovaná zkušební laboratoř z odebraných vzorků dospěla k závěru, že by se mělo jednat o směs chemických látek obsahující síru, vápník a železo. V přímé souvislosti s těmito závěry je k případu vyžádán soudní znalec z oboru ochrany přírody z odvětví odpadového hospodářství. Kriminalisté pracují s verzí, že se jedná o nedbalostní trestný čin. V současné době již znají totožnost nájemce pozemku. Kdo a kdy plastové kontejnery s chemickou látkou na místo dovezl je v současné době předmětem dalšího šetření. Přesné určení právní kvalifikace bude možné až po samotném znaleckém zkoumání. Po něm rovněž započne likvidace plastových kontejnerů s chemickou látkou. Policisté na případu úzce spolupracují s odborem životního prostředí Jičín.

nprap. Aleš Brendl
07. října 2019; 10:50

_________________________________________________________________________________________________________________

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY, HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

"V pátek 27. září v odpoledních hodinách přijali královéhradečtí celníci telefonické podání na Územním pracovišti v Jičíně. Muž, který nechtěl sdělit své jméno, celníky upozornil na skutečnost, že jsou v obci Budčeves na Jičínsku skladovány plastové IBC kontejnery, jejichž obsahem by mohly být látky, které by byly schopny způsobit kontaminaci okolí.

Na místo okamžitě zamířila tříčlenná hlídka celníků skupiny mobilního dohledu, aby situaci ověřila. Během prvotního šetření zjistila, že se skutečně v kontejnerech s největší pravděpodobností nacházejí nebezpečné látky, jež by mohly ohrozit životní prostředí a také zdraví osob, a na místo proto přivolala příslušníky Hasičského záchranného sboru. Zásadním vodítkem, který naznačoval přítomnost zdraví ohrožujících látek, byl způsob skladování. Kontejnery byly umístěny v zadní části zahrady za roubeným domkem a překryty slámou, znepokojivé byly také informace uvedené na štítcích (bezpečnostní značky, UN kódy). Na základě dalších důležitých zjištěných skutečností v průběhu šetření celníci předali případ službě kriminální policie a vyšetřování."  Uvádí por. Ing. Jitka Fajstavrová, tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

„Na místě události zasahovali profesionální hasiči z Jičína, jednotka sboru dobrovolných hasičů z Kopidlna a povolán byl také speciální chemický automobilový kontejner z Hradce Králové. Hasiči v ochranných protichemických oblecích měřili v místě koncentraci škodlivých látek a také případnou radioaktivitu. Bylo ověřeno, že naštěstí nedochází k úniku chemikálií do ovzduší nebo půdy a nehrozí proto bezprostřední nebezpečí. Dále bylo zjištěno, že co se týká charakteristiky uskladněných látek, jedná se většinou o žíravé látky, používané průmyslově k povrchové úpravě kovů. Ve večerních hodinách následně hasiči událost předali k dalšímu řešení Policii České republiky." Uvedl mjr. PhDr. Ondřej Sezima, zastupující tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

„Oznámení o události přijal operační důstojník od pracovníků celní správy včera krátce po 18.00. Na místo ihned vyrazila hlídka obvodního oddělení Kopidlno, kterou následoval kompletní výjezd kriminalistů s technikem. Policisté předně zajistili místo nálezu před vstupem nepovolaných osob. Spolu s tím jsme se na několika adresách v různých místech republiky pokoušeli kontaktovat majitele pozemku. Po vyloučení úniku látek z barelů jsme zajistili nepřetržité střežení místa.
Dnes kriminalisté provedli ohledání místa a výslech svědků. Vyšetřovatel zahájil  úkony pro trestný čin doposud blíže nestanovené právní kvalifikace dle zvláštní části trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit neznámý pachatel tím, že v přesně nezjištěném období přibližně od září loňského roku do současné doby u nemovitosti na Kopidlensku skladoval celkem 49 barelů o kapacitě 1000 litrů, v nichž se nachází různé množství dosud neustanovených chemických látek, s největší pravděpodobností způsobilých ohrozit životní prostřední a životy obyvatel přilehlých nemovitostí. V rámci 2 nezávislých měření jednoho z barelů Ramanovým spektrometrem byla s pravděpodobností 75 % identifikována kyselina sírová. Přesná identifikace látek stále probíhá. Dosud neznámý pachatel je podezřelý, že se mohl dopustit ohrožení životního prostřední či dokonce ohrožení zdraví blíže nezjištěného množství neustanovených osob. Jičínští policisté na objasnění případu intenzivně pracují." Doplňuje por. Mgr. Alena Kacálková, tisková mluvčí Policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

FOTOZDE

AUDIO

por. Mgr. Alena Kacálková
28. září 2019, 20:00

vytisknout  e-mailem