Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečí spojená se sextingem

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti ESET software spol. s r.o. a Policie ČR, který sledoval zkušenost se sdílením intimního obsahu mezi dětmi ve věku od 12 do 18 let a dospělými nad 18 let, uvedlo každé sedmé dítě (14%) a každý třetí dospělý (33%), že někdy někomu odeslali dobrovolně své intimní fotografie nebo video. Pětina z oslovených dětí, které takový obsah sdílely, se již setkala s nějakou formou jeho zneužití. 

Když se sexting změní v nátlak a vydírání

Sexting, tedy sdílení erotického obsahu mezi osobami s jejich souhlasem, se velmi často odehrává mezi osobami, které se znají osobně. Proto jsou mnohdy opomíjena rizika, která s sebou zdánlivě bezpečná výměna intimních materiálů přináší. Například po ukončení vztahu může ale dojít k vydírání osoby, která takový obsah zveřejnila.

V tu chvíli již mluvíme o tzv. sextorzi, která bývá zaměřená na vydírání osob a přímo souvisí s trestným činem Sexuální nátlak. Průběh je často takový, že pachatel vyláká či jinak získá materiál, na kterém je vyobrazena oběť. Ten může získat za pomoci sextingu, ale i neoprávněným přístupem do počítačového systému nebo účtů na sociálních sítích oběti. Následně pak pachatel požaduje zpravidla vyrobení dalšího materiálu, osobní schůzku atd.

Vedle přímé viktimizace oběti je v takových případech významným prvkem traumatizace skutečnost, že materiály zveřejněné v prostředí internetu prakticky nelze zcela beze stopy odstranit. Materiály zveřejněné v důsledku zmiňovaného vydírání, sextingu, ale i sebeprezentace na sociálních sítích se tak  mohou opakovaně náhodně objevovat mezi uživateli internetu neomezeně dlouho. To může mít negativní dopady v různých životních situacích, například při navazování nového vztahu nebo ucházení se o zaměstnání. Každý by měl proto opravdu důkladně zvážit, komu a jaké intimní informace a materiály poskytuje.

V každém případě platí, že pokud dojde ke zneužití třeba i původně dobrovolně poskytnutých intimních materiálů, je nezbytné konat, a to bez ohledu na věk oběti.

Jak postupovat při zneužití intimního obsahu?

Je až překvapivé, jak málo lidí ví o možnosti požadovat po administrátorovi webu smazání fotky nebo videa. Pokud se fotka objeví na nějakém webu, je rozhodně na místě kontaktovat administrátory na základě zákona č. 480/2000 Sb. a žádat o odstranění.

V závažných případech jako jsou různé formy nátlaku, je nezbytné řešit věc s policií. V případě sextorze je především důležité uchovat veškeré obrazové i textové materiály zaslané útočníkem i ty, které byly zaslány jemu. Pro následné využití pro dokazování je třeba vše uložit tak, aby útočník již zpětně nemohl komunikaci či obrazový materiál smazat. Ideální je pořídit kopii obrazovky celé komunikace. Do předání všech podkladů policii by neměla oběť útočníka v komunikačním zařízení blokovat. Samozřejmě by poškozená osoba neměla ani pod nátlakem zasílat útočníkovi žádné další materiály či informace o sobě.

V praxi se setkáváme se zábranami tento druh trestné činnosti oznamovat z důvodu studu. Není ale čeho se obávat. Policisté se s takovými případy setkávají poměrně často a řeší je profesionálně.

Průzkum

V úvodu zmiňovaný průzkum se uskutečnil v době 31. května – 12. června 2022 a poskytuje tedy velmi aktuální údaje. Dotazováno bylo 541 respondentů ve věku 12-18 let a 542 respondentů starších 18 let.

Základní výstupy:

  • Každý třetí dospělý (33 %) a přibližně sedmý nezletilý (14 %) někdy někomu poslal vlastní intimní foto či video.
  • Z těchto intimních obsahů byl téměř každý pátý sdílený dětmi (18 %) nějakou formou zneužit. To je násobně vyšší podíl, než u dospělých, kde došlo k nějaké formě zneužití pouze ve 3 % případů.
  • Zveřejněno či proti vůli autora rozšířeno bylo 7 % intimních obsahů pořízených mladistvými a 1 % těch pořízených dospělými. Obětí vydírání či vyhrožování zveřejněním se stal každý dvacátý mladistvý a padesátý dospělý, co kdy někomu poslal intimní fotku či video.
  • Lze konstatovat, že přestože je sexting nejrozšířenější mezi mladšími dospělými, za oběť s ním spojeným negativním jevům padají typicky nejmladší nezletilí, převážně dívky. A to přestože je u nejmladší části populace sexting jako takový velmi hojně vnímaný jako nebezpečný (82 %) a nepřípustný (74 %).
  • Více než třetinamladistvých (35 %) a necelá pětina dospělých (19 %), co někdy někomu poslala intimní fotografii, svého jednání lituje a znovu by to neudělala.

Na základě výsledků průzkumu vznikla ve spolupráci se společností ESET software spol. s r.o. mikrokampaň „To nevymažeš!“, která vysvětluje základní pojmy a zároveň poskytuje návody, jak postupovat, pokud někdo intimní materiály zneužije. Informace z kampaně v podobě letáčku budou mít k dispozici také policejní preventisté, kteří na úskalí bezpečného pohybu na internetu a sextingu upozorňují při preventivních aktivitách cílených na děti, ale i rodiče nebo pedagogy. 

Další podrobnosti výsledkům průzkumu i stanoviska odborníků jsou dispozici v přiloženém dokumentu.

To nevymažeš!

pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 8. 2022

Odkazy do noveho okna

To nevymažeš!

To nevymažeš! 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem