Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nebezpečí skrytá v drogách a závislostech

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajské ředitelství policie připravilo další z řady konferencí. 

 

Čtvrtým rokem se v Ústeckém kraji konala odborná konference zaměřená na problematiku drog. Sérii přednášek se souhrnným názvem „Nebezpečí skrytá v drogách a závislostech“ připravilo oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje v lázeňském domě Beethoven v Teplicích v úterý 26. 11. 2019. Záštitu nad konferencí převzal plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, a finančně ji podpořila Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.
 

Konferenci zahájil náměstek ředitele krajského ředitelství pro Službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, který představil problematiku drog na pozadí některých případů, které řešila policie v Ústeckém kraji.
 

Aktuálním trendům na drogové scéně v ČR se ve svém příspěvku věnoval  ředitel Národní protidrogové centrály brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych. Svůj příspěvek věnoval mj. nelegálnímu trhu s metamfetaminem a konopím, novým psychoaktivním substancím a problematice propojení prostředí internetu a darknetu s drogovým trhem.
 

Program konference se věnoval i závažné problematice závislostí u dětí. Rizikovému chování dětí a dospívajících, jeho příčinám a možné prevenci věnovala svou přednášku PhDr. Ilona Preslová, odborná ředitelka SANANIM z.ú. a odborná asistentka na 1. lékařské fakultě UK. Zaměřila se zejména na rizika, která jsou v poslední době u dětí opomíjena,  např. alkohol, sekty apod.
 

PhDr. Ivan Douda, vedoucí psycholog organizace Drop In o.p.s., jako dlouholetý praktik  shrnul své zkušenosti v oblasti závislostí a jejich léčby a zmínil historické souvislosti, které ovlivňují přístup k této problematice i v dnešní době.
 

Závěrečného příspěvku se ujala ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR Mgr. Jarmila Vedralová, ve kterém se zaměřila na aktuální situaci v oblasti zejména legálních drog v ČR (alkohol, kouření, léky).
 

Závěr konference patřil panelové diskusi, ve které zaznělo např. téma drog ve školním prostředí.
 

Cílem konference bylo všem účastníkům, jak z řad policistů, tak i odborné veřejnosti, přiblížit současnou drogovou scénu a podívat se na ni z více úhlů, nejen ze strany trestně právní, ale i sociální a terapeutické.

 

27. 11. 2018
por. Šárka Poláčková, por. Alena Bartošová
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem