Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Návykové látky

Preventivně bezpečností opatření zaměřené na mládež a návykové látky. 

V průběhu měsíce ledna letošního roku, uskutečnili novojičínští policisté již dvě preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na užívání návykových látek mladistvými.
Policisté obvodních oddělení Územního odboru Nový Jičín, prováděli kontroly v restauračních zařízeních a hernách. Přestupků ve smyslu zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zjistili hned několik. Většinou se jednalo o nedodržení zákazu podávání alkoholu mladistvým. Ve všech těchto případech, byli kontrolovaní podnapilí mladiství předáni rodičům.
Akce tohoto zaměření se v letošním roce uskuteční několikrát.     
Ilustrační foto :  foto1    foto2
Obecně můžeme říci, že při těchto opatřeních se setkáváme stále častěji s podnapilými dívkami. Rodiče často ani nevědí, kde se jejich ratolesti nacházejí. Důvěra mezi rodiči a dospívajícími dětmi je najednou pryč. Společné preventivní opatření policistů s pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí a Městskými policisty v restauračních zařízeních má své opodstatnění.
V případě kontroly podnapilých dětí je postup takový, že se nejdříve zjišťuje zdravotní stav dítěte, nakolik je ovlivněno alkoholem. Provedenou dechovou zkouškou policisté zjišťují množství vypitého alkoholu, v případě silné podnapilosti a ohrožení zdraví a života je podnapilý převezen do nemocnice. Dále policisté zjišťují místo požití alkoholu a také kdo alkohol mladistvému podal. Stále platí, že podávat alkohol osobám mladším 18 let je zakázáno.    
V případě zjištění osoby, která alkohol mladistvému podala se postupuje podle Zákona o přestupcích, s možností udělení pokuty. V  případě opakovaného podávání alkoholu obsluhou restauračního zařízení jsou sankce daleko vyšší. Trestu neunikne ten, kdo alkohol podal, ale také majitel podniku. Sankce ve výši desetitisíců korun s možností zákazu činnosti u OSVČ, a u právnických osob sankce v řádu sto tisíců korun nebo zákazu činnosti.  
Pracovníci sociálně právní ochrany dítěte celou věc řeší ve spolupráci s rodiči a pedagogicko- psychologickou poradnou. 
§204 tr.z. Podávání alkoholu dítěti – Kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
§30 zák.o př. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 
 
 
Preventivní projekt „Když se řekne závislost
Policisté preventivně informační skupiny v Novém Jičíně, připravili na letošní rok, preventivní projekt s názvem „Když se řekne závislost“. Cílem je vyvolat diskuzi mezi žáky a studenty novojičínských škol v problematice návykových a psychotropních látek. Všem základním a středním školám novojičínského okresu, byly rozeslány dispozice k celému projektu.
 Žáci 8-9 tříd a studenti 1-2 ročníků středních škol, se mohou zapojit do této akce. Jejich úkolem bude zpracovat esej, úvahu či příběh, výtvarné dílo, nebo powerpointovou prezentaci na téma užívání návykových látek. Vítězné práce budou v závěru akce zveřejněny v denním tisku. Samotné vyhodnocení nejlepších prací se uskuteční v měsíci červnu, v prostorách Policie ČR Územního odboru Nový Jičín.  

vytisknout  e-mailem