Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Násilí není normální

KLADENSKO – Projekt prevence kriminality. 

Jelikož se problém domácího násilí nevyhýbá ani seniorům, kteří jsou z pohledu Policie ČR jednou z nejohroženějších skupin, připravily policistky oddělení tisku a prevence společně se Statutárním městem Kladnem preventivní projekt s názvem „Násilí není normální!“. Ten byl premiérově představen včera 13. dubna 2016 klientům Střediska komplexní sociální péče Fontána v Kladně. Policistky nejprve seznámily přítomné posluchače s projektem. Dále následovala přednáška specialisty, vedoucího obvodního oddělení Kladno – město npor. Mgr. Michala Strieborného, který se dlouhodobě věnuje dané problematice. Po přednášce proběhla živá diskuze na výše zmiňované téma. Seniorky aktivně diskutovaly a zahrnuly strážce zákona zvídavými dotazy a postřehy. Pracovnice oddělení tisku a prevence přidaly kazuistiku na dané téma. Také přítomné ženy informovaly o další trestné činnosti páchané na seniorech. Vzhledem k tomu, že se projekt setkal s velkým ohlasem, budeme tyto preventivní aktivity nabízet prostřednictvím sociálního odboru města Kladna i ostatním organizacím sdružujícím důchodce.

 

Několik informací z projektu „Násilí není normální!“:

Co je domácí násilí

 • Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.
 • Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické, sociální (vynucenou izolaci) či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, ale dochází i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům, či k násilí v homosexuálních vztazích.
 • Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám.

Základní informace:

 1. Násilí mezi blízkými není normální.
 2. Nikdo není povinen trpět!
 3. Nikdo nemá právo jiného týrat psychicky i fyzicky!
 4. Není za co se stydět. Vina je na straně násilníka!
 5. Nepomůže nechávat si své pocity pro sebe – je dobré o trápení s násilným chováním blízké osoby říci známým, příbuzným, na které je možné se spolehnout.

Násilné chování blízké osoby může u ohrožené osoby vyvolat:

 • stálý stres a strach z příštího setkání
 • pocit, že cokoliv udělá jinak, než násilná osoba říká, může to znamenat konec
 • pocit, že důvodem násilí blízké osoby jsou jen její chyby, že je to všechno její vina
 • snižování skutečných následků násilného chování blízké osoby
 • „slepotu“ vůči nebezpečí, které může v budoucnu hrozit (ohrožení života)
 • pocit, že nikdo nemůže pomoci

Znaky domácího násilí:

 • Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda jde o domácí násilí. Může to však být jeho začátek.
 • Eskalace – domácí násilí se stupňuje od útoku proti lidské důstojnosti k fyzickým útokům až k závažným trestným činům ohrožující zdraví nebo život.
 • Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí na ohroženou osobu a násilnou osobu – domácím násilím nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde je rovné nebo střídavé postavení stran incidentu.
 • Neveřejnost – domácí násilí probíhá zpravidla za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly.

Proč je domácí násilí nebezpečné?

 1. Je skryté před zraky veřejnosti i státních orgánů.
 2. Narůstá pozvolna, ohrožená osoba obtížně pozná okamžik, kdy již vztah není bezpečný.
 3. Lze se před ním těžko bránit, protože ohrožená osoba s násilníkem sdílí řadu společného, a to zpravidla i obydlí, ze kterého nemá kam odejít.
 4. Má vzrůstající tendenci – zpočátku se jedná o útoky proti lidské důstojnosti (urážky, vydírání, ponižování), následují útoky proti zdraví (facky, bití, škrcení) a může vyústit až v útoky proti životu.

Prioritou Policie ČR je zajistit bezpečí ohrožených osob a řešit situaci včas, cestou sociálně – právních opatření v kombinaci s opatřeními trestně – právními.

nprap. Michaela Nováková
tisková mluvčí
P ČR Kladno
14. dubna 2016

 

 

 

 

Odkazy do noveho okna

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

Násilí není normální 13.4.2016

Násilí není normální 13.4.2016 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem