Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní ústředna Interpolu

 • Policejní prezidium ČR, pošt. schránka 62/KPV, 170 89  Praha 7, Strojnická 27
  interpol.JPG
 • telefon:         974 834 380
 • fax:               974 834 716
 • e-mail:          omps@pcr.cz (alternativní adesa: epodatelna.policie@pcr.cz, předmět zprávy: Pro INTERPOL)
 
Stručně o organizaci
Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL je největší policejní organizací na světě a jako mezinárodní mezivládní organizace zabezpečuje policejní spolupráci v kriminálně-policejní oblasti mezi smluvními státy organizace. V současné době sdružuje INTERPOL 188 členských států.
 
Oficiální název organizace se nejčastěji vyskytuje v anglické podobě ICPO - International Criminal Police Organization, dále pak v podobě francouzské či španělské OIPC - Organization Internationale de Police Criminelle, Organización Internacional de Policía Criminal.
 
INTERPOL získal statut stálého pozorovatele při OSN, který byl přijat hlasováním 51. Valného shromáždění OSN dne 15. 10. 1996 v New Yorku. Mimo styčné kanceláře v New Yorku má organizace INTERPOL zřízenou styčnou kancelář pro komunikace s organizací EUROPOL v nizozemském Haagu, styčnou kancelář zřízenou pro Kosovo v Prištině a styčnou kancelář pro jihovýchodní Asii vtahjském Bangkoku.
INTERPOL funguje 24 hodin denně, 365 dní v roce. Ke své činnosti využívá čtyř oficiálních jazyků: angličtina, francouzština, španělština, arabština. Generální sekretariát INTERPOLu sídlí od roku 1989 ve francouzském Lyonu. Každá země staví činnost Národní ústředny INTERPOLu (NUI) na svých policistech. NUI plní důležitou úlohu kontaktního místa s Generálním sekretariátem, regionálními kancelářemi a dalšími členskými zeměmi dožadujících součinnost.
 
V souladu se Statutem INTERPOLu je hlavním úkolem zabezpečování spolupráce členských států v boji proti trestné činnosti při plném respektování priorit národního zákonodárství té či oné země a jejich závazků plynoucích z mezinárodních smluv.
Informace o mezinárodní organizaci kriminální policie INTERPOL poskytuje server Generálního sekretariátu INTERPOLu v anglickém, francouzském a španělském jazyce.

Symboly organizace
Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL používá ke své reprezentaci dva základní symboly:
Vade Mecum
Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL vydala publikaci nazvanou „Vade Mecum“ určenou pro vnitřní potřeby členských států, která obsahuje základní texty (Statut, Obecné předpisy, Finanční předpisy) stejně jako další dokumenty potřebné pro zajištění mezinárodní policejní spolupráce. Vade Mecum dále obsahuje pracovní dokumenty používané v každodenní práci, včetně podrobných instrukcí jak tyto dokumenty vyplňovat a používat.
Hlavním účelem je zajistit, aby veškeré informace byly okamžitě přístupné všem členským státům organizace INTERPOL.
Vade Mecum slouží také pro vyškolení nových důstojníků Národních ústředen INTERPOLu.
Cílem Vade Mecum je poskytnout asistenci ve všech směrech mezinárodní policejní spolupráce v rámci organizace INTERPOL.
Obsah publikace Vade Mecum se týká: organizace a administrace, základních dokumentů organizace INTERPOL, policejních informací a spolupráce, mezinárodních oběžníků - extradic, telekomunikační síťě INTERPOLu, obecných dokumentů.
 
Servisní standardy
Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL přijala rezoluci, která ukládá členským zemím zabezpečit základní standardy činnosti Národních ústředen (NUI) za účelem zabezpečení rychlého a kvalitního servisu. K takovýmto standardům mimo jiné patří: 
 • Vymezení pozice a statutu Národních ústředen INTERPOLu (NUI),
 • Nepřetržitý provoz Národní ústředny, Jazykové zajištění, Zavedení funkce styčného důstojníka NUI,
 • Systém řízení, koordinace, manipulace a dozoru nad kriminálně policejními informacemi s ohledem na jejich závažnost a sdílení,
 • Zabezpečení klasifikace zpráv,
 • Zajištění kontroly kvality zpráv,
 • Sledování a zpracování dožádání,
 • Znalost cílů a metod NUI,
 • Strategie NUI,
 • Specializace v rámci NUI,
 • Odborná příprava a zaškolení,
 • Bezpečnostní opatření,
 • Integrita.
 Telekomunikační síť
Mezinárodní organizace kriminální policie - INTERPOL disponuje moderní telekomunikační sítí zabezpečující nepřetržité spojení mezi všemi členskými státy organizace. K zajištění technicko-operativního spojení je telekomunikační síť rozčleněna na komunikační zóny, které umožňují omezit náklady na přenos dat na maximálně možnou míru a co nejvíce urychlit informační tok:
 •  ZÓNA 2: EVROPA A SEVERNÍ AFRIKA
 • ZÓNA 3: BLÍZKÝ VÝCHOD
 • ZÓNA 4: JIŽNÍ AMERIKA
 • ZÓNA 5: AFRIKA
 • ZÓNA 6: SEVERNÍ AMERIKA
 • ZÓNA 7: ASIE
 • ZÓNA 8: STŘEDNÍ AMERIKA
 • ZÓNA 9: AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Globální komunikační síť INTERPOLu I-24/7 je vylepšenou servisní službou a pracovním nástrojem mezinárodní policejní organizace a zabezpečuje předávání informací uživatelsky orientovaným způsobem. I-24/7 zajišťuje mezinárodním policejním složkám snazší a efektivnější způsob vzájemné komunikace. Napojením na síť I-24/7 se získá přístup k databázím INTERPOLu (viz ASF) a k informacím, které jsou obsaženy na webových stránkách INTERPOLu, včetně důležitých kriminálních informací.
Kanada se dne 20. 1. 2003 stala první zemí, která se k síti I-24/7 připojila. Ve stejném roce se připojila i Česká republika. Dnes je součástí tohoto informačního systému všech 188 zemí INTERPOLu.
 
 Systém e-ASF
e-ASF je automatizovaný počítačový pátrací systém (ASF = Automated Search Facility), pomocí kterého přístupem prostřednictvím komunikační sítě INTERPOLu (I-24/7) může každá ústředna členského státu získat informace z dostupných mezinárodních databází ve velice krátkém reálném čase. Tímto způsobem lze na základě různě zadávaných kritérií vytěžovat databáze:
 • osob,
 • ztracených a odcizených cestovních nebo identifikačních dokladů,
 • odcizených vozidel,
 • odcizených uměleckých předmětů.
Lustrace v e-ASF jsou prováděny automaticky, přímo z pracoviště Národních ústředny INTERPOLu Praha, popřípadě z oprávněných pracovišť Policie České republiky, a to v rozsahu vymezených oprávnění přístupů.
Lustraci v systému e-ASF lze provádět pouze na základě dožádání orgánů státní moci. V žádném případě však systém nelze využívat pro potřeby soukromých osob (lustrace vozidel zakoupených v zahraničí apod.)

vytisknout  e-mailem