Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Právní předpisy

  • Vybrané právní předpisy ČR
  • Vybrané mezinárodní právní předpisy

Vybrané právní předpisy ČR

Vzhledem k četné aktualizaci legislativy v oblasti návykových látek, uvádíme odkaz na server, kde jsou všechny zde uvedené právní předpisy pravidelně aktualizovány.


Trestní řád č. 141/1961 Sb.


Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.


Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. a zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb..


Zákon  o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.


Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb.


Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látkek


Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (kterým  se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahující a jedů)

Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. (kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku)

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb. (kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve  zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem)

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb. o seznamech výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek
 

Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech

Zákon č. 255/2012 Sb. kontrolní řád

 
Zákon č. 272/2013 Sb. o prekursorech drog

Vybrané mezinárodní právní předpisy

Vzhledem k četné aktualizaci legislativy v oblasti návykových látek, uvádíme odkaz na server, kde jsou všechny zde uvedené právní předpisy pravidelně aktualizovány.  

Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek č. 173/1933 Sb.


Úmluva o omamných látkách č. 47/1965 Sb.


Úmluva o psychotropních látkách č. 62/1989 Sb.


Úmluva organizace Spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a rady o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků č. 2001/83/ES


Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog


Nařízení EU č. 1258/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog


Nařízení rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení EU č. 1259/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi  


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

 

vytisknout  e-mailem