Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Právní předpisy

  1. Vybrané právní předpisy ČR
  2. Vybrané mezinárodní právní předpisy
Vzhledem k četné aktualizaci legislativy v oblasti návykových látek, uvádíme odkaz na server, kde jsou všechny zde uvedené právní předpisy pravidelně aktualizovány.  

Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek č. 173/1933 Sb.


Úmluva o omamných látkách č. 47/1965 Sb.


Úmluva o psychotropních látkách č. 62/1989 Sb.


Úmluva organizace Spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami č. 462/1991 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a rady o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků č. 2001/83/ES


Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog


Nařízení EU č. 1258/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog


Nařízení rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení EU č. 1259/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi  


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků

 

vytisknout  e-mailem