Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Rady rodičům

Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče 

Internetové odkazy
 
Internet o drogách
 
     Vybrali jsme pro Vás pouze základní webové stránky, z jejichž obsahu čerpáme i my a jimž důvěřujeme, internet je plný informací o drogách, ale ne vždy jsou informace spolehlivé a objektivní. Máme za to, že méně je někdy více - přestože náš výběr základních webových stránek není obsáhlý, tak jsme přesvědčeni, že na nich lze nalézt dostatečné množství věrohodných informací. Vybíráme samozřejmě stránky, jejichž obsah není primárně pro-drogový...
 
Internet o drogách česky
 
Drogový informační server (Stránky pro veřejnost i odborníky s nejnovějšími informacemi o drogové problematice z ČR i zahraničí, provozované o. s. SANANIM).
www.drogy.net
 
Program Prevence pro rozumné rodiče
online nástroj nabízející rodičům informace o možnostech prevence užívání návykových látek dětmi; najdete zde i výše uvedených 10 rad pro vedení věcného a konstruktivního rozhovoru
http://www.sananim.cz/poradna-pro-rodice-%28ppr%29.html
 
O drogách (Stránky zaměřené na primární prevenci pro učitele, rodiče i -náctileté, které patří stejně jako stránky této poradny pod o. s. SANANIM)
Informační portál primární prevence
Určený rodičům, náctiletým i učitelům. Najdete zde informace i o dalších jevech jako jsou např. šikana, anorexie; odkaz na program Prevence pro rozumné rodiče apod.
www.odrogach.cz
 
Centrum adiktologie (výzkumné středisko zabývající se drogovou problematikou, informace o studijním oboru adiktologie a taktéž archiv odborného českého časopisu Adiktologie).
www.adiktologie.cz
 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (informační web pro odbornou i laickou veřejnost zaměřený na drogovou problematiku. Je zde mimo jiné k dispozici pravidelně aktualizovaná Mapa pomoci - adresář zařízení poskytujících pomoc a léčbu, publikace vydávané NMS zdarma ke stažení - např. Bulletin Zaostřeno na drogy, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog, výzkumné zprávy, a obsáhlá databáze internetových odkazů o drogách českých i zahraničních).
www.drogy.-info.cz

Encyklopedie psychotropních rostlin. Velmi kvalitně zpracovaná databáze rostlin a hub s psychotropním účinkem a mnoho dalších informací o drogové problematice.
www.biotox.cz
 
Safer Party. Stránky projektu, který se zabývá prevencí a harm reduction v prostředí zábavy, především v rámci hudebních festivalů a dalších hromadných akcí. Zaměřený především na rekreační uživatele drog.
www.saferparty.cz
 
Farmakologický ústav 3. lékařské fakulty UK, na němž jsou k dispozici odborné materiály především o extázi (MDMA) a jejím testování, o nebezpečných příměsích v tabletách extáze, o nových syntetických drogách a je zde také obsáhlá databáze tablet extáze zachycených v ČR.
www.lf3.cuni.cz/drogy
 
Elektronická verze časopisu Dekontaminace pro uživatele drog.
www.edekontaminace.cz
 
Ostatní odkazy na specifické informace o jednotlivých drogách, léčebných intervencích, onemocněních souvisejících s drogami najdete pod texty v rubrikách na našem webu.
Odkazy na weby jednotlivých zařízení, která se věnují pomoci a léčbě drogově závislých najdete v pod jednotlivými kontakty v Mapě pomoci na www.drogy-info.cz   nebo v sekci Kontakty na www.drogy.net .
 
http://www.dokurte.cz
http://www.nekurak.czro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.
 
  
Internet o drogách slovensky
 
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v Bratislavě, web obsahuje informace o drogách, internetové poradenství a kontakty na konkrétní instituce na Slovensku.
http://www.infodrogy.sk/
 
Internet o drogách anglicky
Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA), informace o drogách, léčebných intervencích, drogové situaci v jednotlivých evropských státech, řada významných publikací v angličtině bezplatně ke stažení
www.emcdda.europa.eu
 
Americký národní institut zabývající se výzkumem drogové problematiky (National Institute on Drug Abuse, NIDA), řada informací a publikací v angličtině.
http://drugabuse.gov/nidahome.html
 
Světová zdravotnická organizace (Word Health Organization, WHO) na svém obsáhlém webu informuje i o drogové problematice ve světě.
http://www.who.int/topics/substance_abuse/en/
 
EROWID, kvalitní a obsáhlé informace o (téměř) všech dostupných psychotropních látkách v angličtině, s řadou dalších odkazů.
www.erowid.org

vytisknout  e-mailem