Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Rady rodičům

Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče 

http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-zakony-zakony.aspx
    Níže uvedené zákony vám přiblíží leták „NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON“, který je určen široké veřejnosti. Svým obsahem se snaží nejvíce oslovit dospívající, kteří tápou v zákonných normách, zaměřených na oblast návykových látek.
   V letáku rovněž najdete nejčastěji kladené otázky. Praktická pomůcka je postupně distribuována pracovníky odboru metodiky a prevence NPC SKPV PČR mezi širokou veřejnost a na základě požadavků mezi výchovné pracovníky základních škol, středních škol a učilišť.
zák. č. 250/2016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
zák. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem.
Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku.
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

 

vytisknout  e-mailem