Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Rady rodičům

Praktické rady a postupy v oblasti návykových látek pro rodiče 

ÚVOD
 
„To, že nelegální drogy prostoupily do života naší společnosti, neznamená, že bychom měli rezignovat na hledání účinných prostředků, které nám pomohou snižovat nabídku i poptávku po nich. Největší zlo všech drog pro společnost spočívá v tom, že jejich užívání rozkládá přirozené sociální vazby, způsobuje zdravotní problémy a provazuje uživatele s kriminálním prostředím a chováním. Jen mladý člověk, který má dostatek objektivních informací o rizicích spojených s užíváním drog, může drogy ze svého hodnotového systému úplně vyloučit. Chytré je totiž nezačít.“
                                                                                                                                                              plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                          ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR
     Být rodičem je dnes velmi nesnadné. Dnešní děti dospívají mnohem rychleji a mnoho informací o životě získávají dříve, než jim mohou skutečně porozumět a vyrovnat se s nimi. Jak všichni víme, neustále narůstá počet lidí závislých na drogách a věk těch, kteří přicházejí s drogami do kontaktu, se snižuje. Drogová závislost je jev nesmírně složitý a důvody k užívání drog jsou nejrůznější. Od hloupé hry přes individuální psychickou labilitu, pokřivené sociální vztahy v rodině i ve společnosti, neschopnost vyrovnat se s nějakou osobní prohrou, až k dědičné dispozici.
     Obecně platí, že prevence začíná v nejútlejším věku, vlastně od narození, a netýká se pouze problému drog, ale zdravého vztahu k sobě samému, k okolí a životu vůbec. Pokud dítě vyrůstá v láskyplném prostředí, kde je milováno, akceptováno, kde se může svobodně projevovat za předpokladu, že má stanoveny jasné mantinely a že ani jeho svoboda není bezbřehá, kde se členové rodiny respektují a kde dokážou o problémech komunikovat, pak lze předpokládat, že takové dítě bude mít v budoucnu méně problému a s jejich řešením se bude úspěšněji vyrovnávat.
     Pochopitelně se přes všechnu snahu nebo vlivem okolností stává, že se rodině drogový problém nevyhne. Přestože situace v danou chvíli vypadá hodně zle, je důležité nepropadnout panice, nedělat ukvapená rozhodnutí a nesnažit se o překotná řešení. Byla by chyba myslet si, že problém půjde vyřešit ze dne na den. On totiž ze dne na den nevznikl a okamžik, kdy se rodiče s jistotou přesvědčí, že má jejich dítě problém s drogami, obvykle přichází až po delší době jejich užívání (měsíce až rok, někdy i déle).      
Chtějí-li rodiče, kteří se s tímto bolavým problémem setkají, uspět, musí si položit tři základní otázky:
  • s jakými drogami se dnes mohou děti setkat
  • jaké škodlivé následky má (zne)užívání drog
  • jakými způsoby můžeme dětem pomoci vyhnout se droze, či se od ní odpoutat

vytisknout  e-mailem