Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

 • Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)
 • Projekt Národní situační centrum ochrany hranic ISF/6/01
 • Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR ISF/2/06
 • Projekt Mobilní analytická laboratoř ISF/2/03
 • Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU 2016 – 2017 ISF/2/05
 • Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí ISF/2/04
 • Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou ISF/2/02
 • Projekt Videokonferenční zařízení ISF/2/01
 • Projekt VISA Code Plus ISF/5/01
 • Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality ISF/6/02
 • Projekt Vybudování informačního systému PNR ISF/7/01
 • Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť PČR ISF/8/02
 • Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů ISF/10/01
 • Projekt Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému ISF/12/02
 • Projekt Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky AMIF/24/01
 • Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU/EMPACT 2019-2021 ISF/13/05
 • Projekt Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii ISF/13/03
 • Projekt Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periferií a školících zařízení ISF/13/04
 • Projekt „Národní projekt EES I – Implementace systému EES“ ISF/13/01
 • Projekt „Národní projekt EES II – Pořízení technologií“ ISF/13/02
 • Projekt „Speciální výslechové místnosti“ ISF/12/01
 • Projekt Operativně taktická vozidla ISF/14/01
 • Projekt SIS - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS ISF/15/02
 • Projekt SIS - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS ISF/15/03
 • Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků ISF/8/03
 • Projekt upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní ISF/15/01
 • Národní projekt ETIAS, registrační číslo ISF/15/04

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Pro programové období 2014 – 2020 byly EK vytvořeny dva finanční nástroje, a to Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) a Fond  pro vnitřní bezpečnost (ISF).

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) stanovuje priority ČR v oblasti ochrany vnějších hranic, vízové politiky (část ISF-Hranice) a v oblasti  policejní spolupráce, boje proti závažnému zločinu či ochrany kritické infrastruktury (část ISF-Policie).

Národní program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) stanovuje národní cíle ČR v oblasti azylové politiky, integrace, dobrovolných a nucených návratů, solidarity a sdílené odpovědnosti.

Další informace o fondech EU pro oblast vnitřních věcí naleznete na http://www.mvcr.cz/clanek/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-obecne-informace.aspx.

Projekt Národní situační centrum ochrany hranic ISF/6/01

Logo ISF.jpgProjekt „Národní situační centrum ochrany hranic“ registrační číslo ISF/6/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v listopadu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“) http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx. Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
V rámci projektu bude vybudováno Národní situační centrum ochrany hranic (NSC OH) jako společné komunikační centrum pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu za účelem efektivního plnění úkolů ochrany a správy hranic. Předmětem projektu bude provedení zásadní rekonstrukce prostor, účelné zařízení těchto prostor pro operační řízení a vybavení příslušnou technologií. Dále dojde k vytvoření datového skladu s možností provádění pokročilých analýz a pořízení/vytvoření/úpravu informačních systémů pro provoz centra a ochrany hranic. NSCOH bude odpovědné za operační řízení ostrahy hranic, společné provádění operačních analýz, provozu systémů ochrany hranic jako je EUROSUR, systém dohledu nad vzdušným prostorem AGAS a dále pak systému hraniční kontroly KODOX, systému předávání údajů o cestujících a využívání a kontrola biometrických zařízení v procesu hraniční kontroly (NKA).

Zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2016
Plánované ukončení projektu: 31. října 2019
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 120 000 000 Kč, z toho 90 000 000 Kč z ISF a 30 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vybudování NSC OH jako společného komunikačního centra pro Ředitelství služby cizinecké policie a Celní správu České republiky za účelem systémového řešení a centralizace společných úkolů při ochraně vnějších hranic vycházejících z evropských a národních předpisů a posílení bezpečnosti vnějších hranic prostřednictvím společné správy hranic.

Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR ISF/2/06

Logo ISF.jpg

Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR reg. č. ISF/2/06 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

PČR zahájila v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") . Ukončení projektu je plánováno na květen 2018.

Popis projektu
Realizací projektu dojde k naplnění opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, jako první etapu k ochraně kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů PČR k zajištění kybernetické bezpečnosti dat. Předmětem projektu je propojení několika, v současné době oddělených místností, do jednoho sálového prostoru, včetně vytvoření zón se zvýšenou nosností a moderně řešené celkové infrastruktury prostoru.
Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 5. 2018 
Doba trvání v měsících: 24
Celkové náklady projektu: 30 297 470 Kč, z toho 22 723 102 Kč z ISF a 7 574 368 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení fyzické bezpečnosti dat PČR zmodernizováním databázového a dohledového centra v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Projekt Mobilní analytická laboratoř ISF/2/03

Logo ISF.jpg

Projekt Mobilní analytická laboratoř reg. č. ISF/2/03 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na září 2018.

Popis projektu
Realizací projektu bude zvýšena úroveň technického zabezpečení PČR pro včasnou a efektivní detekci nelegálních laboratoří spolu s možností terénní identifikace zajištěných chemických látek prostřednictvím mobilních analytických laboratoří s adekvátním přístrojovým vybavením a ochranných prostředků. Výstupem projektu bude zvýšení kapacity PČR v boji proti drogové kriminalitě páchané organizovanými zločineckými skupinami působícími ve státech EU.

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2019
Doba trvání v měsících: 34
Celkové náklady projektu: 26 453 472 Kč, z toho 19 840 104 Kč z ISF a 6 613 368 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity PČR v boji proti drogové kriminalitě páchané organizovanými zločineckými skupinami působícími ve státech EU zejména prostřednictvím pořízení mobilních analytických laboratoří a souvisejícího vybavení.

Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU 2016 – 2017 ISF/2/05

Logo ISF.jpg

Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016 – 2017 registrační číslo ISF/2/05 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policejní prezidium České republiky zahájilo v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“). Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2017.

Popis projektu
Projekt je zaměřen na posílení účasti zástupců Policie ČR na aktivitách politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti pro období 2014-2017, který je implementován prostřednictvím EMPACT. Posílení implementace bude probíhat ve čtyřech základních typech aktivit: vysláním dalších expertů na jednání EMPACT, vysláním expertů na stáž v zahraničí, přijetím zahraničních expertů na stáž v České republice a pořádáním odborných seminářů či konferencí v České republice.

Zahájení realizace projektu: 1. června 2016
Plánované ukončení projektu: 31. prosince 2017
Doba trvání v měsících: 19
Celkové náklady projektu: 2 938 675 Kč, z toho 2 204 006 Kč z ISF a 734 669 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je v rámci implementace priorit současného politického cyklu EU posílit aktivity České republiky v oblasti boje proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, a to prostřednictvím navýšení počtu zapojených expertů, zintenzívnění spolupráce s příslušnými policejními útvary členských států EU a vybraných dalších zemí a následného sdílení získaných poznatků a nejlepší praxe na národní úrovni.

Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí ISF/2/04

Logo ISF.jpg

Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí registrační číslo ISF/2/04 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policejní prezidium České republiky zahájilo v červenci 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF“). Ukončení projektu je plánováno na červen 2019.

Popis projektu
Policie ČR chce zřídit pozice styčných důstojníků pro oblasti Albánie a Velkou Británii. V Albánii nedostatečně fungují standardní metody spolupráce, ve Velké Británii je problémem členitost policie způsobující časové a věcné průtahy při odhalování a vyšetřování kriminality. Cílem projektu je využít styčné důstojníky, jejichž hlavním komunikačním prostředkem je výměna informací založená na osobních vazbách, k efektivnější operativní spolupráci v oblastech závažné trestné činnosti a mezinárodní policejní diplomacie. V Albánii se jedná zejména o efektivní boj proti albánsko-kosovskému organizovanému zločinu na území ČR (obchodu s lidmi, s drogami a odcizenými vozy); ve Velké Británii vytvoření osobní kontaktní sítě s tamními nezávislými teritoriálními policejními sbory za účelem boje proti obchodu s lidmi v přímém napojení na ČR (romská komunita) a v boji proti drogové kriminalitě.  

Zahájení realizace projektu: 1. července 2016
Plánované ukončení projektu: 30. června 2019
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 19 939 087 Kč, z toho 14 954 315 Kč z fondu ISF a 4 984 772 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75% : 25%

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je posílení mezinárodní policejní spolupráce mezi policejními složkami dotčených států zejména prostřednictvím vyslání 2 styčných důstojníků do Albánie a Velké Británie k navázání součinnosti při odhalování závažné trestné činnosti, která následně ovlivňuje bezpečnost České republiky.

Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou ISF/2/02

Logo ISF.jpg

Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou reg. č. ISF/2/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v září 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na březen 2018.

Popis projektu
Projekt je zaměřený na pořízení dvou speciálních vozidel vybavených termovizní technikou, která budou využita při  ostraze vnějších hranic ČR a v případě potřeby  budou poskytnuta k využití ostrahy vnějších hranic členských států Evropské unie jako vyjádření solidarity se státy, které čelí zvýšenému tlaku nelegální migrace v době migrační krize. Projekt tak přispěje k zajištění ochrany hranic ČR a EU, k řešení problémů spojených s nelegální migrací a s přeshraniční kriminalitou.
Moderní termovizní technika umožní vykonávat dohled a ostrahu vnějších hranic monitoringem pohybu osob v perimetru letiště a následnému zabránění nelegálního vstupu nebo výstupu z prostor mezinárodního letiště mimo vyznačená místa.
Součástí projektu je zaškolení příslušníků Policie České republiky, kteří budou tuto speciální techniku využívat v rámci výkonu své činnosti spojené s ostrahou hranic.

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016
Plánované ukončení projektu: 31. 3. 2018 
Doba trvání v měsících: 19
Celkové náklady projektu: 14 997 533 Kč, z toho 11 248 149 Kč z ISF  a  3 749 384,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je pořízení speciální techniky plně způsobilé pro efektivní provádění ostrahy vnějších hranic ČR, případně ostrahy vnějších hranic členských států, na které se vztahují právní předpisy Unie o překračování vnějších hranic, bez ohledu na to, zda se jedná o dočasné hranice či nikoli.

Projekt Videokonferenční zařízení ISF/2/01

Logo ISF.jpg

Projekt Videokonferenční zařízení reg. č. ISF/2/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v červenci 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") . Ukončení projektu je plánováno na červen 2019.

Popis projektu
Realizací projektu bude eliminována sekundární viktimizace obětí trestných činů zejména prostřednictvím pořízení videokonferenčních technologií. Videokonferenční zařízení bude představovat komplexní komunikační prostředí zajišťující provázání obrazové spolupráce s hlasovou komunikací a následně budou tyto technologie aplikovány do výkonu služby. Pořízením videokonferenčních zařízení dojde k podpoře obětí trestné činnosti a ke snížení druhotné újmy zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a to v podobě zamezení kontaktu obětí s pachatelem trestné činnosti, tj. zamezení sekundární viktimizace, a tedy vytvoření základního komfortu úkonu pro oběť.
Zapojení virtuální komunikace zmírní dopad na osobnost obětí a umožní všem orgánům činným v trestním řízení postupovat při jednání s obětmi citlivě a šetrně.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2019 
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 25 906 308 Kč, z toho 19 429 731 Kč z ISF a 6 476 577 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je snížení sekundární viktimizace obětí trestných činů a podpora svědků trestné činnosti zejména prostřednictvím pořízení videokonferenčních technologií a jejich nasazení do výkonu služby.

Projekt VISA Code Plus ISF/5/01

Logo ISF.jpg

Projekt "VISA Code Plus“ registrační číslo ISF/5/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v červnu 2016 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na červen 2017.

Popis projektu
Realizace projektu „VISA Code Plus“ vyplývá z členství ČR v Evropské unii a schengenském prostoru. Základem projektu jsou změny, které do unijní vízové problematiky zavádí „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)“. Vízový kodex doplňuje „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2008 ze dne 9. července 2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS).

Implementací změn bude celý systém připraven na přistoupení Chorvatska a EUROPOLu. Evropská komise iniciovala spuštění zapracování změn Vízového kodexu v roce 2014 a to prostřednictvím eu-LISA (Evropská agentura pro správu IT systémů velkého rozsahu v oblasti svobody, bezpečnosti a práva). Realizace změn byla schválena Management boardem eu-LISA, ve kterém jsou přítomni zástupci všech členských států.

Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2016
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2017
Doba trvání v měsících: 13
Celkové náklady projektu: 11 789 779 Kč, z toho 8 842 334 Kč z ISF a 2 947 445 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je splnění funkčních požadavků EU při udržení nepřetržité dostupnosti a provozuschopnosti národního bezpečnostního systému NS-VIS úpravou a aktualizací jeho funkcí.

Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality ISF/6/02

Logo ISF.jpg

Projekt „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ registrační číslo ISF/6/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2017 realizaci projektu „PODPORA POTÍRÁNÍ KYBERNETICKÉ KRIMINALITY“ podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na říjen 2019.

Popis projektu
Realizace projektu umožní Policii ČR rychlejší reakci na kybernetické hrozby a přispěje ke zlepšení procesu dokazování v rámci trestního řízení. Díky vzniku a vybavení odborných pracovišť a vyškolení expertů dojde ke zkrácení času potřebného k analýze počítačových programů vytvářených za účelem kybernetické trestné činnosti a trestná činnost ohrožující kybernetickou infrastrukturu bude snadněji identifikovatelná. Bude možné vytěžovat a doplňovat mezinárodní databáze sloužící k soustředění poznatků v jednotlivých státech (např. databáze ICSE – International child sexual exploitation database).

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Plánované ukončení projektu: 31. 10. 2019
Doba trvání v měsících: 34
Celkové náklady projektu: 159 000 000 Kč, z toho 119 250 000 Kč z ISF a 39 750 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšení technické vybavenosti 27 specializovaných pracovišť PČR a vyšší odbornost policejních specialistů v boji proti kyberkriminalitě.

Projekt Vybudování informačního systému PNR ISF/7/01

Logo ISF.jpg

Projekt Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících reg. č. ISF/7/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2018 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2020.

Popis projektu

V rámci projektu bude vybudován informační systém na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (dále jen „IS PNR“) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tyto údaje budou moci využívat orgány vymáhající právo, a to jak před příjezdem cestujících za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti, tak i k analýze a vytvoření hodnotících kritérií, které mohou být poté použity pro posouzení cestujících před jejich příjezdem a odjezdem.

Díky analýze údajů z IS PNR bude možné účinněji bojovat proti terorismu a závažné trestné činnosti a ve svém důsledku posílit vnitřní bezpečnost, zajistit ochranu lidských životů, zlepšit mezinárodní spolupráci v předmětné oblasti a v neposlední řadě dostát mezinárodním závazkům České republiky. 

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 80 000 000 Kč, z toho 60 000 000 Kč z ISF a 20 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového funkční informační systému na zpracování dat od leteckých dopravců, který bude sloužit k předcházení, odhalování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a ochraně životů občanů České republiky, ale i ostatních členských států EU.

Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť PČR ISF/8/02

Logo ISF.jpg

Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR reg. č. ISF/8/02 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

Policie ČR v červenci 2018 zahájila realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2019.

Popis projektu

V rámci projektu budou pořízeny  a zavedeny do praxe speciální přístroje, které umožní, aby  znalecká pracoviště Policie ČR, v současné době vybavená přístroji rozdílné úrovně, byla schopna v rámci boje proti drogové kriminalitě provádět stejné metody analýzy omamných a psychotropních látek. Přístroje budou umístěny na 9 znaleckých pracovištích.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2019
Doba trvání v měsících: 18
Celkové náklady projektu:   69 368 393,- Kč, z  toho 52 026 294,- Kč z ISF a 17 342 099,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je sjednocení znaleckých pracovišť Policie ČR z hlediska vybavení přístrojovou technikou a používaných metod a postupů analýzy omamných a psychotropních látek, spojené se změnou současných metodik analýzy a centrálním vývoji metod nových. Realizace projektu zároveň přispěje ke zrychlení, optimalizaci a zefektivnění znalecké činnosti Policie ČR.

Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů ISF/10/01

Logo ISF.jpg

Ředitelství služby cizinecké policie zahájilo v červenci 2018 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na měsíc prosinec 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřený na modernizaci specializovaného pracoviště pro odhalování neregulérních dokladů a vybudování školicího střediska Národního centra pro kontrolu dokladů. Stávající technika již nesplňuje technické parametry pro efektivní odhalování a dokumentování nejmodernějších způsobů a trendů v napadání dokladů a absence nadstavbového školicího střediska způsobuje, že není možné kvalitně a v aktuálním čase předávat důležité informace policistům a dalším pracovníkům. Realizace projektu povede k celkovému zlepšení situace v oblasti odhalování neregulérních cestovních dokladů zneužívaných k nelegální migraci zejména v souvislosti se současnou migrační krizí a hrozbou terorismu. Zároveň tento projekt navazuje na úkol stanovený v Národním schengenském plánu 2014, tj. vytvoření jednotného centra pro sběr a kontrolu dokladů. Realizace projektu je základním předpokladem pro budoucí úspěšný chod Národního centra pro kontrolu dokladů.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020
Doba trvání v měsících: 30
Celkové náklady projektu: 12 000 000 Kč, z toho 9 000 000 Kč z ISF a 3 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména zvýšení odborných kompetencí a prohloubení znalostí školených subjektů, dále pak zvýšení kvality statistických a obrazových výstupů – např. ve způsobech napadení, nejčastěji napadané druhy dokladů apod., rozšíření databáze dokladů – schopnost dokumentace nových bezpečnostních prvků implementovaných v dokladech, a v neposlední řadě také zvýšení schopnosti efektivně odhalovat a reagovat na nové trendy v neregulérních dokladech.

Projekt Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému ISF/12/02

Logo ISF.jpg

Projekt Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému registrační číslo ISF/12/02 je financován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

PČR zahájila v říjnu 2019 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na měsíc září 2021.

Popis projektu

V rámci projektu bude vybudován centrální Biometrický Informační Systém (dále jen „cBIS“) a pořízeny nové koncové stanice, které umožní modernizaci způsobu zpracování biometrických údajů Policií České republiky. Výrazným rozšířením funkcionalit cBISu oproti stávajícímu AFISu o bezpečnostní využití biometrie a modernizací stávajících funkcionalit dojde k rychlejšímu a komplexnějšímu zpracování biometrických údajů.

Vybudováním cBIS bude dosaženo obsloužení modernizovaných a nově tvořených evropských i národních informačních systémů, vyřízení většího množství dotazů a ostatních požadavků v oblasti identifikace osob, a tím zvýšení bezpečnosti, ochrany životů občanů ČR i EU, dodržení závazných směrnic a smluv, zlepšení mezinárodní spolupráce v boji s terorismem a organizovanou trestnou činností.

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2019
Plánované ukončení projektu: 30. 9. 2021
Doba trvání v měsících: 24
Celkové náklady projektu: 123 984 276 Kč, z toho 92 988 207 Kč z ISF a 30 996 069 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace způsobu zpracování biometrických údajů Policií České republiky.

Projekt Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky AMIF/24/01

Logo AMIF.jpgProjekt Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky registrační číslo AMIF/24/01 je financován z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

PČR zahájila v listopadu 2019 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „AMIF"). Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2020.

Popis projektu

 Projekt je zaměřený na zajištění efektivní a důstojné procedury pro přesun státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně vstoupili na území České republiky, do specializovaných zařízení. S ohledem na skutečnost, že k záchytu migrantů může dojít na libovolném místě v ČR, je nezbytné zajistit eskorty státních příslušníků v nelegálním postavení na celém území ČR. Dalšími úkoly jsou převozy a eskorty osob v rámci Dublinského řízení  - eskorty žadatelů o mezinárodní ochranu do/z  členských států do ČR a dále převozy osob v rámci realizace vyhoštění a readmise. V rámci projektu bude pořízeno 21 specializovaných vozidel, která poskytují potřebný komfort pro přepravované osoby a zajišťují potřebnou míru ochrany pro zabezpečovací personál.

Pořízením návratových vozidel dojde zejména ke snížení počtu prováděných eskort, které byly doposud realizovány v řadě případů běžnými hlídkovými vozidly. Soustředěním eskortovaných osob do větších skupin a jejich přeprava kapacitnějšími vozidly zajistí snížení nákladů vynaložených na eskorty (snížení počtu ujetých km, snížení nákladů na PHM, snížení nákladů na ostrahu). Zároveň dojde ke zvýšení komfortu jak ostrahy eskorty, tak eskortovaných osob a zvýšení bezpečnosti všech zúčastněných.

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2019
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020
Doba trvání v měsících: 14
Celkové náklady projektu: 20 966 442 Kč, z toho 15 724 831 Kč z AMIF a 5 241 611 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování AMIF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity a zlepšení podmínek přepravy státních příslušníků třetích zemí prostřednictvím pořízení nových vozidel.

Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU/EMPACT 2019-2021 ISF/13/05

Logo ISF.jpg

PČR zahájila v lednu 2020 realizaci projektu podpořeného z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „fond ISF"). Ukončení projektu je plánováno na měsíc prosinec 2021.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na posílení účasti zástupců Policie ČR na aktivitách Politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti pro období 2018-2021, který je implementován prostřednictvím EMPACT. Posílení implementace bude probíhat ve třech základních typech aktivit: vysláním dalších expertů na jednání EMPACT, vysláním expertů na stáž v zahraničí a pořádáním studijně-pracovních aktivit v ČR s případným přijetím zahraničních expertů.

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2021
Doba trvání v měsících: 24
Celkové náklady projektu: 2 212 688,00 Kč, z toho 1 659 516,00 Kč podpora z fondu ISF a 553 172,00 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování fond ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

V rámci implementace priorit a podpriorit současného Politického cyklu EU/EMPACT posílit aktivity České republiky v oblasti boje proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti, a to prostřednictvím navýšení počtu zapojených expertů, zintenzivnění spolupráce s příslušnými policejními útvary členských států EU, příp. dalších vybraných zemí, a následného sdílení získaných poznatků a nejlepší praxe na národní úrovni.

Projekt Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii ISF/13/03

Logo ISF.jpg

Policie ČR v dubnu 2020 zahájila realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na březen 2021. 

Popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno nové vybavení specializovaných pracovišť Ředitelství služby cizinecké police  na pěti mezinárodních letištích v České republice, provádějících kontrolu cestovních dokladů ve druhé kontrolní linii za účelem ověřování pravosti cestovních dokladů..

Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 03. 2021
Doba trvání v měsících: 12
Celkové náklady projektu: 7 000 000,- Kč, z toho 5 250 000,- Kč z ISF a 1 750 000,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Realizace projektu umožní prostřednictvím nového specializované vybavení zvýšení efektivnosti činností PČR na druhé kontrolní linii na mezinárodních letištích při odhalování pozměněných a padělaných  dokladů  používaných při překračování státních hranic.

Projekt Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periferií a školících zařízení ISF/13/04

Logo ISF.jpg

Projekt je spolufinancován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost, schválen poskytovatelem dotace v dubnu 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na zajištění podmínek řádného výkonu kontroly státních příslušníků třetích zemí při přechodu vnější hranice schengenského prostoru a při činnostech v rámci společné vízové politiky na území ČR.  V rámci projektu bude pořízen nový HW (koncové stanice) pro národní součást vízového informačního systému (dále jen „NS VIS“), tyto stanice budou rozmístěny na kontrolní stanoviště na vnější hranice schengenského prostoru (mezinárodní letiště) a na odbory cizinecké policie všech KŘP (na celé území ČR). Pro vzdělávací aktivity a další vývoj NS VIS bude zajištěn adekvátní výpočetní výkon spolu s vysokou dostupností systému.

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Plánované ukončení projektu: 30. 04. 2021
Doba trvání v měsících: 16
Poměr spolufinancování: 75% : 25%
Celkové náklady projektu: 22 702 046,- Kč, z toho 17 026 534,- Kč z fondů EU ISF a 5 675 512,- Kč z rozpočtu PČR.

Hlavní cíl projektu

Cílem je zajistit podmínky pro řádný výkon služby Policie ČR a odpovídající vybavení nejen na kontrolních stanovištích, ale také na pracovištích řešících zabezpečení hot-line podpory NS VIS v rámci ŘSCP a OIPIT. Součástí pořízeného majetku bude zajištění i proškolení obsluhujícího personálu.

Projekt „Národní projekt EES I – Implementace systému EES“ ISF/13/01

Logo ISF.jpg

Projekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v dubnu 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na implementaci Systému vstupu/výstupu (EES), včetně integrace se systémy stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury, jejich připojení k národnímu jednotnému rozhraní (dále jen „NUI“). Projekt je komplementární s Národním projektem EES II – Pořízení technologií a oba sledují stejný cíl. Rozdělení implementace Systému vstupu/výstupu (EES) do dvou projektů je čistě formální z důvodu rozdílného způsobu financování projektu. Národní projekt EES I zahrnuje části, které jsou 100% hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie a týkají se zejména vytvoření aplikačního SW systému a nákladů spojených s komunikací mezi jednotlivými NUI a hostováním NUI.

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 10. 2022
Doba trvání v měsících: 34
Výše podpory z NP ISF: 100 % způsobilých výdajů projektu
Celkové náklady projektu: 100 853 500,00 Kč z fondů EU ISF.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vybudování národní části Systému vstupu/výstupu pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, včetně integrace se systémy stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury a jejich připojení k národnímu jednotnému rozhraní.

Projekt „Národní projekt EES II – Pořízení technologií“ ISF/13/02

Logo ISF.jpgProjekt je spolufinancován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v dubnu 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na dodávku centrálního a lokálního HW, technologického SW a koncových periferií pro provoz Systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států včetně integrace se systémy stávající vnitrostátní pohraniční infrastruktury. Projekt je komplementární s Národním projektem EES I - Implementace systému EES a oba sledují stejný cíl. Rozdělení implementace Systému vstupu/výstupu (EES) do dvou projektů je čistě formální z důvodu rozdílného způsobu financování projektu.

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 10. 2022
Doba trvání v měsících: 34
Poměr spolufinancování: 75% : 25%
Celkové náklady projektu: 126 233 665,00 Kč, z toho 94 675 248,00 Kč z fondů EU ISF a 31 558 417,00 Kč z rozpočtu PČR.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je pořízení specializovaného HW, technologického SW a koncových zařízení, která budou předávat potřebná data do Systému vstupu/výstupu (EES) a současně umožní plynulé odbavení cestujících na mezinárodních letištích i evidenci osob v terénu.

Projekt „Speciální výslechové místnosti“ ISF/12/01

Logo ISF.jpgProjekt schválen poskytovatelem dotace v listopadu 2019, je spolufinancován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Popis projektu

Vytvořením adekvátního výslechového prostředí pro zmírnění dopadu na osobnost obětí a umožnění orgánům činným v trestním řízení postupovat velmi citlivě a šetrně při jednání s oběťmi zvlášť závažných trestných činů mravnostního a násilného charakteru. Cílovou skupinou projektu jsou zejména zvláště zranitelné oběti mravnostních a násilných trestných činů. Jde o děti, seniory, osoby postižené fyzickým a jiným hendikepem. V rámci získaných zkušeností z předchozích let je nezbytné dosáhnout maximální eliminace sekundární viktimizace oběti trestného činu a to zejména dětských obětí a svědků či obětí a svědků seniorského věku. Tyto oběti jsou negativní událostí značně traumatizovány a opakující se výslech působí značně negativně na jejich psychický stav. Je nezbytností, aby Policie ČR zajistila nejen kvalitní a efektivní výslech dané oběti, ale také omezila počet výslechů.

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2019
Plánované ukončení projektu:  31. 1. 2021
Doba trvání v měsících: 18
Výše podpory z NP ISF: 75% z ISF a 25 % ze Státního rozpočtu
Celkové náklady projektu: 3 999 353,00 Kč.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat a rozšířit síť speciálních výslechových místností ve vztahu k úkonům s cílovou skupinou a tím přispět k:

 • Podpoře a ochraně vyslýchaných
 • Podpoře vyslýchajících
 • Prevenci vzniku sekundární viktimizace
 • Prevenci vzniku systémového týrání.

Projekt Operativně taktická vozidla ISF/14/01

Logo ISF.jpgProjekt je financován z fondů EU, Národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost. Realizace byla zahájena v květnu 2020 a ukončení je plánováno na červenec 2021.

Popis projektu

Realizací projektu bude zvýšena úroveň boje PČR proti nedovolené výrobě a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, a to zejména v organizovaných a mezinárodních formách.

Předmět projektu bude naplněn skrze pořízení technického a ICT vybavení, což povede ke zvýšení akceschopnosti a výkonnosti specialistů PČR při provádění operativně-pátracích činností.

Pořízené vybavení umožní organizovanou drogovou činnost komplexně dokumentovat a současně vyhodnocovat a následně bezprostředně zjištěné informace dále analyzovat.

Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 7. 2021
Doba trvání v měsících: 15
Celkové náklady projektu: 27 999 987 Kč, z toho 20 999 990 Kč z ISF a 6 999 997 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Posílení akceschopnosti a výkonnosti specialistů PČR při boji se závažným, organizovaným či přeshraničním zločinem se zaměřením na odhalování a objasňování drogové kriminality.

Projekt SIS - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS ISF/15/02

Logo ISF.jpgProjekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v listopadu 2020.

Popis projektu

V rámci projektu proběhnou softwarové úpravy národní části Schengenského informačního systému, které se týkají nových druhů záznamů, procesů a funkcionalit a jsou cíleny na zvyšování vnitřní bezpečnosti v členských státech EU tvořících schengenský prostor a zvyšování efektivity mezinárodního pátrání po osobách a věcech.

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020
Plánované ukončení projektu: 30. 06. 2022
Doba trvání v měsících: 21
Celkové náklady projektu: 51 800 000,- Kč, z toho 38 850 000,- Kč z ISF a 12 950 000,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu:

Cílem projektu je zajištění přechodu na nově upravenou verzi systému v termínu podle požadavku Evropské unie. K tomuto účelu je třeba důkladně analyzovat nový právní základ pro SIS (viz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2018/1860;  2018/1861 a 2018/1862), který byl koncipován tak, aby posílil opatření v rámci Schengenského informačního systému zejména s ohledem na nové výzvy v oblasti migrace a bezpečnosti.

Projekt SIS - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS ISF/15/03

Logo ISF.jpgProjekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v listopadu 2020.

Popis projektu

V rámci projektu dojde ke kompletní obměně technologické infrastruktury národní části Schengenského informačního systému prostřednictvím pořízení serverů a dalších HW komponent za účelem zajištění spolehlivého provozu a vysoké dostupnosti systému.

Zahájení realizace projektu:  1. 11. 2020
Plánované ukončení projektu: 30. 06. 2022
Doba trvání v měsících: 20
Celkové náklady projektu: 107 839 556,- Kč, z toho 80 879 667,- Kč z ISF a 26 959 889,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu:

Zajištění technického uspokojení požadavků na výkon služby tak, aby nedocházelo k výpadkům a přetížení sítě, zajištění připravenosti na dlouhodobý nárůst využívání systému a sjednocování technologií s ostatními evropskými IT systémy.

Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků ISF/8/03

Logo ISF.jpgProjekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v červnu 2018.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na speciální vzdělávání policejních pyrotechniků s důrazem na získání nových informačních zdrojů o konstrukci a funkci munice těch typů, které jsou nalézány na území ČR. Realizací projektu bude zajištěno získání potřebných informačních zdrojů, zejména v podobě muniční databáze. Návazně budou provedeny specializované kurzy zaměřené na identifikaci nalezené munice, speciální postupy likvidace munice vhodné pro použití v civilním prostoru a na konstrukci a funkci moderní munice. Dále dojde k vytvoření výukových pomůcek (skript, filmů, maket munice), prostřednictvím kterých budou získané odborné znalosti předávány nově příchozím pyrotechnikům – muničním specialistům.

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018
Plánované ukončení projektu: 30. 6. 2021
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 3 698 066 Kč, z toho 2 773 549 Kč z ISF a 924 517 Kč z rozpočtu PČR
Poměr spolufinancování ISF : rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření a prohloubení znalostí policejních pyrotechniků a lektorů Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v oblasti identifikace a likvidace munice, a to strukturovanou formou školení a vytvořením výukových pomůcek.

Projekt upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní ISF/15/01

Logo ISF.jpgProjekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v listopadu 2020.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na úpravu národní součásti Vízového informačního systému (NS-VIS) a jeho přechod z operačního systému Windows 7 na Windows 10, včetně úpravy aplikace pro koncové uživatele. Současně, budou provedeny jeho softwarové úpravy pro propojení s nově budovaným Entry/Exit systémem.

Zahájení realizace projektu: 1. 11. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2021
Doba trvání v měsících: 14
Celkové náklady projektu:  30 000 000,- Kč, z toho 22 500 000,- Kč z ISF a 7 500 000,- Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu:

Úprava a modernizace systému NS-VIS a jeho rozhraní, splnění tak funkčních požadavků definovaných dle rozhraní mezi NS-VIS a centrální součásti VIS a zajištění provozu systému na podporovaném OS pro všechny koncové uživatele systému.

Národní projekt ETIAS, registrační číslo ISF/15/04

Logo ISF.jpg

Projekt je financován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost a byl schválen poskytovatelem dotace v prosinci 2020.

Popis projektu

Díky systému ETIAS bude možno provádět předběžné kontroly státních příslušníků třetích zemí osvobozených od vízové povinnosti, kteří cestují do schengenského prostoru, a v nezbytném případě jim cestovní povolení odepřít. Systém napomůže posílení vnitřní bezpečnosti, předcházení nedovolenému přistěhovalectví, ochraně veřejného zdraví a omezení zdržení na hranicích, neboť bude identifikovat osoby, které mohou v některé z uvedených oblastí představovat riziko, a to ještě před tím, než se tyto osoby dostanou na vnější hranice.

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2020
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2022 
Doba trvání v měsících: 27
Celkové náklady projektu: 80 000 000 Kč
Poměr spolufinancování ISF: 100 % z fondu ISF

Cíle projektu:

Cílem projektu je vybudování systému ETIAS. Dále bude v rámci projektu pořízeno materiální a ICT vybavení pro nově vzniklé pracoviště - Národní jednotku ETIAS, která bude plnit úkoly související s uvedeným systémem.

vytisknout  e-mailem