Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

 1. Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)
 2. Projekt Národní situační centrum ochrany hranic ISF/6/01
 3. Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR ISF/2/06
 4. Projekt Mobilní analytická laboratoř ISF/2/03
 5. Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU 2016 – 2017 ISF/2/05
 6. Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí ISF/2/04
 7. Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou ISF/2/02
 8. Projekt Videokonferenční zařízení ISF/2/01
 9. Projekt VISA Code Plus ISF/5/01
 10. Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality ISF/6/02
 11. Projekt Vybudování informačního systému PNR ISF/7/01
 12. Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť PČR ISF/8/02
 13. Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů ISF/10/01
 14. Projekt Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému ISF/12/02
 15. Projekt Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky AMIF/24/01
 16. Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU/EMPACT 2019-2021 ISF/13/05
 17. Projekt Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii ISF/13/03
 18. Projekt Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periferií a školících zařízení ISF/13/04
 19. Projekt „Národní projekt EES I – Implementace systému EES“ ISF/13/01
 20. Projekt „Národní projekt EES II – Pořízení technologií“ ISF/13/02
 21. Projekt „Speciální výslechové místnosti“ ISF/12/01
 22. Projekt Operativně taktická vozidla ISF/14/01
 23. Projekt SIS - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS ISF/15/02
 24. Projekt SIS - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS ISF/15/03
 25. Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků ISF/8/03
 26. Projekt upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní ISF/15/01
 27. Národní projekt ETIAS, registrační číslo ISF/15/04

Logo ISF.jpgProjekt schválen poskytovatelem dotace v listopadu 2019, je spolufinancován z fondů EU, Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Popis projektu

Vytvořením adekvátního výslechového prostředí pro zmírnění dopadu na osobnost obětí a umožnění orgánům činným v trestním řízení postupovat velmi citlivě a šetrně při jednání s oběťmi zvlášť závažných trestných činů mravnostního a násilného charakteru. Cílovou skupinou projektu jsou zejména zvláště zranitelné oběti mravnostních a násilných trestných činů. Jde o děti, seniory, osoby postižené fyzickým a jiným hendikepem. V rámci získaných zkušeností z předchozích let je nezbytné dosáhnout maximální eliminace sekundární viktimizace oběti trestného činu a to zejména dětských obětí a svědků či obětí a svědků seniorského věku. Tyto oběti jsou negativní událostí značně traumatizovány a opakující se výslech působí značně negativně na jejich psychický stav. Je nezbytností, aby Policie ČR zajistila nejen kvalitní a efektivní výslech dané oběti, ale také omezila počet výslechů.

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2019
Plánované ukončení projektu:  31. 1. 2021
Doba trvání v měsících: 18
Výše podpory z NP ISF: 75% z ISF a 25 % ze Státního rozpočtu
Celkové náklady projektu: 3 999 353,00 Kč.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat a rozšířit síť speciálních výslechových místností ve vztahu k úkonům s cílovou skupinou a tím přispět k:

 • Podpoře a ochraně vyslýchaných
 • Podpoře vyslýchajících
 • Prevenci vzniku sekundární viktimizace
 • Prevenci vzniku systémového týrání.

vytisknout  e-mailem