Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)

Projekty realizovnané Policií České republiky v NP ISF. 

 1. Národní programy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí (ISF a AMIF)
 2. Projekt Národní situační centrum ochrany hranic ISF/6/01
 3. Projekt Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR ISF/2/06
 4. Projekt Mobilní analytická laboratoř ISF/2/03
 5. Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU 2016 – 2017 ISF/2/05
 6. Projekt Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí ISF/2/04
 7. Projekt Monitorovací vozidla s termovizní technikou ISF/2/02
 8. Projekt Videokonferenční zařízení ISF/2/01
 9. Projekt VISA Code Plus ISF/5/01
 10. Projekt Podpora potírání kybernetické kriminality ISF/6/02
 11. Projekt Vybudování informačního systému PNR ISF/7/01
 12. Projekt Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť PČR ISF/8/02
 13. Projekt Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů ISF/10/01
 14. Projekt Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému ISF/12/02
 15. Projekt Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky AMIF/24/01
 16. Projekt Financování implementace priorit Politického cyklu EU/EMPACT 2019-2021 ISF/13/05
 17. Projekt Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii ISF/13/03
 18. Projekt Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně SW, periferií a školících zařízení ISF/13/04
 19. Projekt „Národní projekt EES I – Implementace systému EES“ ISF/13/01
 20. Projekt „Národní projekt EES II – Pořízení technologií“ ISF/13/02
 21. Projekt „Speciální výslechové místnosti“ ISF/12/01
 22. Projekt Operativně taktická vozidla ISF/14/01
 23. Projekt SIS - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS ISF/15/02
 24. Projekt SIS - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS ISF/15/03
 25. Projekt Vzdělávání policejních pyrotechniků ISF/8/03
 26. Projekt upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní ISF/15/01
 27. Národní projekt ETIAS, registrační číslo ISF/15/04

Logo ISF.jpg

Projekt Vybudování informačního systému na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících reg. č. ISF/7/01 je financován v rámci národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost

PČR zahájila v lednu 2018 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF"). Ukončení projektu je plánováno na prosinec 2020.

Popis projektu

V rámci projektu bude vybudován informační systém na shromažďování, uchovávání, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (dále jen „IS PNR“) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tyto údaje budou moci využívat orgány vymáhající právo, a to jak před příjezdem cestujících za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti, tak i k analýze a vytvoření hodnotících kritérií, které mohou být poté použity pro posouzení cestujících před jejich příjezdem a odjezdem.

Díky analýze údajů z IS PNR bude možné účinněji bojovat proti terorismu a závažné trestné činnosti a ve svém důsledku posílit vnitřní bezpečnost, zajistit ochranu lidských životů, zlepšit mezinárodní spolupráci v předmětné oblasti a v neposlední řadě dostát mezinárodním závazkům České republiky. 

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018
Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2020
Doba trvání v měsících: 36
Celkové náklady projektu: 80 000 000 Kč, z toho 60 000 000 Kč z ISF a 20 000 000 Kč z rozpočtu PČR.
Poměr spolufinancování ISF: rozpočet PČR je 75 % : 25 %

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového funkční informační systému na zpracování dat od leteckých dopravců, který bude sloužit k předcházení, odhalování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti a ochraně životů občanů České republiky, ale i ostatních členských států EU.

vytisknout  e-mailem