Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní centrum informačních a komunikačních technologií

Adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7

tel: 974 836 601
e-mail: ncikt@pcr.cz

Informační a komunikační technologie jsou v současné době životně důležitou součástí každé organizace. V případě Policie České republiky (PČR) se stala informatika jedním z nejdůležitějších podpůrných procesů a bez ní si již nelze představit její efektivní fungování. Stejně tak, jako musí PČR umět pružně reagovat na neustále se měnící bezpečnostní situaci, musí umět i její informatika poskytovat kvalitní podporu pro výkon těchto činností. Aby byl tento cíl efektivně naplňován, došlo k 1. 1. 2023 k reorganizaci útvaru. Nový útvar lépe odpovídá současným potřebám a trendům v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Mezi hlavní činnosti Národního centra informačních a komunikačních technologií (NCIKT) patří zejména:

  • zajišťování provozu centrálních informačních systémů PČR a s tím související informační podpory
  • zpracování návrhů koncepce informační politiky PČR na základě analýzy jejích informačních potřeb při plnění úkolů PČR
  • zpracování zásad řízení informatiky policie, interních aktů řízení a norem spojených se zaváděním a využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií
  • zajištění integrace komunikačních a datových služeb, včetně usměrňování výstavby rádiových sítí pro PČR
  • koordinaci a stanovení koncepce informační bezpečnosti, tvorbu bezpečnostní politiky v oblasti informačních technologií, pokynů a standardů k zajištění informační bezpečnosti,
  • koordinaci a tvorbu koncepce a zajištění realizace koncepce rozvoje národních součástí mezinárodních informačních systémů pro policejní spolupráci
  • monitorování situace v oblasti informační bezpečnosti, analýzu hrozeb, identifikaci rizik, soustřeďování a vyhodnocování informací důležitých pro prevenci a předcházení bezpečnostním incidentům v oblasti informační bezpečnosti
  • zajištění provozu určených národních součástí mezinárodních informačních systémů pro policejní spolupráci a celostátních informačních systémů pro nepřetržité vytěžování a výdej informací, včetně zajištění provozuschopnosti databázových center policie
  • zajišťování metodického řízení útvarů PČR při využívání informačních systémů, včetně poskytování školení a odborné pomoci při využívání informačních systémů z hlediska své působnosti
  • posuzování a zpracování závazných stanovisek k projektovým záměrům a navazujícím investičním záměrům, předloženým útvary policie v oblasti ICT

vytisknout  e-mailem