Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní centrála proti organizovanému zločinu

Informace k nejčastějším dotazům.  

 

Zveřejňujeme informace a odpovědi na nejčastější dotazy k nově zřizované Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Jak konkrétně bude vypadat struktura celostátních útvarů po 1. 7. 2016?

Do kompetence pana náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování budou spadat stejné útvary jako doposud. Členění některý z nich ale bude změněno. Beze změny zůstávají servisní útvary s celorepublikovou působností, tedy
·         Útvar zvláštních činností,
·         Útvar speciálních činností,
·         Kriminalistický ústav Praha,
·         Útvar rychlého nasazení.

Výkonné útvary budou celkem tři:
·         Národní protidrogová centrála,
·         Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
·         a nově Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Národní centrála proti organizovanému zločinu bude mít ředitele (10. tarifní třída), který bude mít tři náměstky (pro výkon, pro podporu výkonu a náměstka pro logistiku) a pod nimi budou vytvořeny čtyři sekce:
1.    Sekce korupce a závažné trestné hospodářské činnosti
2.    Sekce terorismu a extremismu
3.    Sekce organizovaného zločinu
4.    Sekce kybernetické kriminality

K 1. 7. 2016 by měli být všichni policisté převedeni do nové struktury, za stávajících platových podmínek, budou i nadále samostatně vést stejné spisy jako doposud. Nikdo o spis nepřijde, koneckonců je vše pod dohledem státních zástupců.

Na volné místo ředitele NCOZ se bude v nejbližších dnech konat tzv. nabídkové řízení, do kterého se mohou přihlásit i (zejména) stávající ředitelé útvarů s celorepublikovou působností, ale také například krajští ředitelé.

Nový management NCOZ, tzn. ředitel a jeho náměstci, předloží konečný návrh organizace a řízení NCOZ nejpozději do 30. 11. 2016 s účinností od 1. 1. 2017.

Vznikem NCOZ předpokládáme také finanční úspory, mimo jiné bude pro celou centrálu fungovat jedno operační středisko a nemusí se zřizovat nové pro UOKFK.

Fyzicky budou policisté prozatím na stejných místech, do budoucna se ale bude řešit jejich nová dislokace.

Na vytvoření nebo změně organizační struktury Policie ČR má dle zákona právo policejní prezident. V souladu se zákonem návrh předloží ministrovi vnitra, který má konečnou pravomoc záměr schválit nebo odmítnout.

O slučování UOOZ  a UOKFK se mluvilo již v minulosti, ale v době hospodářské krize pro realizaci záměru nebylo dostatečné zajištění financí ani personálu. Tyto útvary vznikly v době, kdy bylo jiné složení trestné činnosti. Ve struktuře kriminality dnes dochází k výrazným změnám, nejen v České republice, ale i v Evropě a prakticky na celém světě. UOOZ v dnešní době zpracovává korupční kauzy, naopak Útvar odhalování korupce a finanční kriminality bojuje s organizovanými zločineckými skupinami (páchajícími trestnou činnosti například v podobě karuselových podvodů). Problematiky těchto dvou útvarů se tedy do jisté míry překrývají.

Podobným způsobem se letos reorganizuje Europol (agentura Evropské unie, která pomáhá členským zemím EU v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností), soustředit síly doporučuje také Interpol a obdobné struktury fungují ve Spolkové republice Německo, ve Velké Británii, ale také na Slovensku.

Naším cílem je tedy vytvoření silného a efektivního útvaru, který bude v co nejvyšší míře sdílet informace, při zachování maximální specializace při vyšetřování trestné činnosti.

plk. Ing. Jana Macalíková
tisková mluvčí PP ČR

8. 6. 2016

vytisknout  e-mailem