Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nápad trestné činnosti meziročně poklesl

Dopravních nehod bylo v letošním březnu výrazně méně než v loňském. 

Analýza statistických dat registrovaných trestných činů za sledované období v roce 2020 z pohledu Policie ČR přináší některá zajímavá zjištění. Na úvod však upozorňujeme, že statistické evidence jsou dynamickou proměnnou, do které se zaznamenávají aktuální data a základní jednotkou pro Policii ČR je jeden rok. Ačkoliv aktualizace probíhá každý měsíc, tak ale s ohledem na vývoje jednotlivých kauz a jejich průběžné překvalifikovávání či rozšiřování právních kvalifikací není možné centrálně uváděná data považovat za finální.

V roce 2019 jsme za první kvartál, tj. v období leden až březen, evidovali přibližně 52 500 trestných činů na území celé České republiky. Za stejné sledované období v aktuálním roce evidujeme pokles nápadu trestné činnosti přibližně o 6 %, což v absolutních číslech znamená, že Policie ČR registruje přibližně 49 300 trestných činů (oproti 52 500 v loňském roce). Při porovnání jednotlivých březnů (2019 a 2020) se jedná o více jak čtvrtinový pokles, který registrujeme v letošním roce.

Jednotlivé druhy kriminality

Násilná trestná činnost také doznala v meziročním srovnání mírného poklesu - v březnu roku 2019 jsme registrovali přibližně 1200 trestných činů, v tom aktuálním pak 900. V nejsledovanější „subkategorii“ násilné trestné činnosti, tj. v počtu registrovaných vražd, došlo k poklesu v řádu jednotek, což s ohledem na statistické vykazování nelze považovat za signifikantní rozdíl.

Internetová kriminalita se na celkových statistikách nápadu trestné činnosti podílela pouze okrajově. V kvartálním srovnání nepředstavuje žádnou významnou odchylku, neboť v roce 2020 dosud stále evidujeme přibližně o 200 případů více než v loňském roce ve stejném období.

V oblasti majetkové kriminality evidujeme za první kvartál letošního roku pouze mírný pokles nápadu trestné činnosti (24 300 oproti 24 500 z roku 2019). Srovnáním jednotlivých měsíců pak dostáváme přibližně stejná data z obou sledovaných ročníků, tj. nouzový stav se na majetkové trestné činnosti výrazně neprojevil. 

Poslední analyzovanou oblastí je nápad trestné činnosti v oblasti drogové problematiky. Meziroční srovnání nepřináší žádné signifikantní rozdíly a v rámci nejrozšířenějšího trestného činu, tj. nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů, došlo k poklesu řádově pouze o desítky případů za měsíc březen v celé České republice.

Dopravní nehodovost

Pokud porovnáme počty dopravních nehod za období prvních tří měsíců (leden – březen) let 2019 a 2020, tak zjistíme pokles o téměř 2 500 nehod v letošním roce. V prvním kvartále roku 2020 došlo na českých silnicích ke 21 500 dopravním nehodám, které si vyžádaly 103 obětí na životech (v roce 2019 jich ve stejnou dobu bylo 88). Přes pokles počtu dopravních nehod se tedy tragické následky navýšily o 15 lidských životů. Na druhou stranu i přes toto navýšení evidujeme významný pokles v počtu těžce zraněných osob. V roce 2020 jich bylo 279, což je přibližně o 30 % méně než v roce předchozím.

V březnu 2020 jsme zaevidovali 6 135 dopravních nehod, což je téměř o 2 tisíce dopravních nehod méně nežli v březnu 2019. Vzhledem k počtu nehod došlo i ke snížení vzniklé hmotné škody, a to o 87 milionů korun.

plk. PhDr. Ondřej Moravčík
8. dubna 2020

vytisknout  e-mailem