Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu pistole samonabíjecí

Č. j. KRPM-134448-3/ČJ-2021-1411IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                       Jeseník 8. listopadu 2021
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Moravská 780/4, 790 14 Jeseník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Jeseník (dále jen správní  orgán) jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2, písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), uložení nalezené zbraně:

- Pistole samonabíjecí, zn. výrobce Česká Zbrojovka

která byla nalezena dne 07. 11. 2021 v Jeseníku a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, na adrese Jeseník, ul. Moravská 780/4, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník zbraně.

Poučení:
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Třída Kosmonautů 10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

por. Ing. Bc. Martin Bandík
komisař


Vyvěšeno dne: 08.11.2021
Sejmuto dne: 08.05.2022   

vytisknout  e-mailem