Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nález zbraně - perkusní revolver, REMINGTON, model 1858 NEW ARMY, ráže .44, v.č.94447 + opaskové pouzdro

Veřejná vyhláška 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

                                                                                              veřejnou vyhláškou                                                               

„nález zbraně“

perkusní revolver, REMINGTON, model 1858 NEW ARMY, ráže .44, v.č.94447 + opaskové pouzdro.

Uvedené věci byly nalezeny dne 9. 1. 2020 v katastru obce Soběšovice č. 272, při vyklízení půdy a po prošetření OO PČR Hnojník byly uloženy do skladu PČR KŘ Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek, ul. Beskydská 2061, 738 19.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.

                                                                                                                                                                                                    

Vyřizuje: nprap. Mgr. Bc. Vladimíra Kasperčíková                           por. Bc. Radan FILIP v. r.    
                                                                                                              komisař       
                                                                                                           tel.: 974 732 307                                                                                            

                                                                                

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2020

.

vytisknout  e-mailem