Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu kulovnice

Č. j. KRPM-119644-9/ČJ-2021-1412IZ 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečtnostní materiál
Oddělení správního řízení                                                                                                                    

Prostějov 10. listopadu 2021

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 6. 10. 2021 byla v Plumlově na ul. Ohrozimská č.p. 261 nalezena věc:

1 ks – kulovnice-dvoják, výrobce NĚMECKO, ráže 22 Long Rifle + 9 mm Flobert,

která je uložena na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se její nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v úplném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu.

nprap. Jiří ŠTVRTECKÝ
vrchní inspektor


Vyvěšeno dne: 10.11.2021
Sejmuto dne: 10.05.2022

                                                                                

vytisknout  e-mailem