Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález nábojnic

KRPM-128847-2/ČJ-2019-1408IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj
oddělení správního řízení

Č.j. KRPM-128847-2/ČJ-2019-1408IZ                                                                                                             Přerov 4. listopadu 2019
                                                                                                                                                                       Počet listů: 1

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Olomoucký kraj, oddělení správního řízení, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 odst. 2, § 74 odst. 2 písm. c) a odst. 5 s odkazem na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu v platném znění (dále jen zákona o zbraních) a ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění

o z n a m u j e  n á l e z

2 ks nábojnic bez prachové náplně nezjištěného typu a ráže

Nábojnice byly nalezeny občanem a odevzdány na OOP Hranice.

V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních jsou uvedené věci uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, na adrese Přerov, ul. U Výstaviště č. 3183/18 po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadnou do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese http://www.policie.cz/sprava-olomouckého-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                     

                                                                                                                   por. Bc. Bohumír Číhal
                                                                                                                                komisař
                                                                                                                  oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4. listopadu 2019                             
Sňato z úřední desky dne: 4. května 2020   

vytisknout  e-mailem