Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález expanzní zbraně-pistole samonabíjecí, zn. EKOL, zásobník, nábojky

KRPM-65391-3/ČJ-2020-1405IZ 

 

                              Olomouc 19. červen 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně a střeliva

 • expanzní zbraň-pistole samonabíjecí, zn. EKOL, vz. Special 99, r. 9 mm P.A.B.,
 • 1 ks zásobníku,
 • 4 ks nábojek r. 9 mm P.A.B.,
 • 1 ks vystřelené nábojky r. 9 mm P.A.B. ,

  které bylo nalezeno dne 1. 6. 2020 v Olomouci na ul. Schweitzerova a následně uloženo na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně a střeliva.

  Poučení:

  Vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň a střelivo do vlastnictví státu.

  Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Olomouci, tř. Kosmonautů 189/10 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

  por. Ing. Zdeněk Svoboda v.r.

  komisař

                                                                                                           

  Vyvěšeno dne: 22. 06. 2020

  Sejmuto dne:

vytisknout  e-mailem