Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález airsoftové pistole, zn. výrobce Čína

KRPM-72414-5/ČJ-2020-1411IZ 

 

  

 

Č. j.  KRPM-72414-5/ČJ-2020-1411IZ

Jeseník 10. července 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Jeseník (dále jen správní  orgán) jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2, písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o zbraních"),

 

o z n a m u j e

 

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), uložení nalezené zbraně:

 

- Airsoftová pistole, zn. výrobce Čína

 

která byla nalezena dne 05. 07. 2020 v katastru obce Vápenná a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení, na adrese Jeseník, ul. Moravská 780/4, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník zbraně.

 

Poučení:

 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Jeseník, ul. Moravská 780/4, Jeseník. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

 

Nepřihlásí-li se vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

 

Toto oznámení o uložení nalezené zbraně je rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: 

 

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx 

 

Vyvěšeno dne : 10. 07. 2020

Sejmuto dne :   10. 01. 2021

 

por. Ing. Bc. Martin Bandík

                                                                                                                    komisař

 

vytisknout  e-mailem