Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález 50 ks střeliva - náboje ráže 22 Long Rifle

KRPM-49486-2/ČJ-2020-1412IZ 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečtnostní materiál
Oddělení správního řízení

KRPM-49486-2/ČJ-2020-1412IZ                                                                                                                        

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 7. 5. 2020 byly na PČR OOP Konice předány nalezené věci:

celkem 50 ks střeliva – náboje ráže 22 Long Rifle

                     

které jsou uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věcí, oznamuje se jejich nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

           

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v úplném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu.

Toto oznámení o uložení věcí je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz         

             

                                                                                                  por. Bc. Pavel Spurný  
                                                                                                  komisař
 

vytisknout  e-mailem