Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nález 1 ks náboje r. 7,62x54R

KRPM-125222-3/ČJ-2019-1405IZ 

Č.j. KRPM-125222-3/ČJ-2019-1405IZ                                                                                                            Olomouc 22. října 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezeného střeliva

 • 1 ks náboje r. 7,62x54R,

  které bylo nalezeno dne 17. 10. 2019 v Olomouci na náměstí Republiky 4 a následně uloženo na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedeného střeliva.

  Poučení:

  Vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo do vlastnictví státu.

  Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Olomouci, tř. Kosmonautů 189/10 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                        por. Ing. Zdeněk Svoboda, v.r.
                                                                                                                                                                          komisař                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                                       

  Vyvěšeno dne: 22. 10. 2019

vytisknout  e-mailem