Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nákrčníky

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

 „ve věci obchodní společnosti RESPILON Trade s.r.o., IČ 08464413 (dále jen „RESPILON“). …. S věcí souvisí kupní smlouva ze dne 20. 3. 2020, Č.j.: PPR-10888-17/ČJ-2020-990656. Předmět smlouvy: „5.000 ks antivirových nákrčníků Respilon R-shield, včetně bezpečnostních listů“, cena s DPH: 2.722.500,- Kč“, konkrétně:

 „1) Jakými certifikáty a potvrzeními Vám pan … (CEO RESPILON) doložil nezávadnost produktu a účinnost záchytu 99,9 % prachu, smogu, popelu, roztočů, alergenů, bakterií nebo virů? Prosím zašlete mi jejich kopii.
2) Doložil Vám pan … potvrzení od zmíněných evropských, amerických a čínských nezávislých laboratoří? Prosím zašlete mi jejich kopii.
3) Jakým způsobem byly specifikovány „bezpečnostní listy“. Prosím zašlete mi kopii.
4) Byl prodávajícím (RESPILON) zcela splněn Článek II. odst. 2.1 kupní smlouvy?
5) Jaké dokumenty byly obsahem odevzdané dokumentace podle Článku II. odst. 2.4 kupní smlouvy? Prosím zašlete mi jejich kopii.
6) Z jakého důvodu jste nežádali osobní ochranné prostředky s ochranou podle některé třídy ochrany FFP? (podle normy ČSN EN 149)
7) Ponechává Ministerstvo vnitra tuto kupní smlouvu v platnosti?

Policie České republiky k jednotlivým bodům žádosti uvedla:
K otázce č. 1:
K produktu, který byl předmětem kupní smlouvy, doložila společnost RESPILON Trade s.r.o. bezpečnostní listy, které poskytly kupujícímu dostatek informací k účelu, za kterým měl být produkt zakoupen. Bezpečnostní listy byly žadateli zaslány v příloze.
K otázce č. 2:
S vlastnostmi produktu, který byl předmětem kupní smlouvy, seznámila společnost RESPILON Trade s.r.o. kupujícího prostřednictvím odkazu na webové stránky společnosti www.respilon.com/coronavirus. Z veřejně dostupných zdrojů tak bylo zjištěno, že výrobek obsahuje ve svém složení nanovlákennou membránu, kterou má výrobce certifikovanou od společnosti Nelson Laboratories, světového poskytovatele mikrobiologických a analytických laboratorních testů z USA. Informace jsou dostupné na výše uvedených internetových stránkách.
K otázce č. 3:
Informace k bezpečnostním listům byla poskytnuta v odpovědi na otázku č. 1.
K otázce č. 4:
Ano, zboží bylo dodáno v souladu s čl. 2.1 kupní smlouvy.
K otázce č. 5:
Prodávající předal spolu se zbožím, které bylo předmětem koupě, bezpečnostní listy, popis funkce zboží a detailní návod k používání. Dokumenty byly zaslány žadateli v příloze.
K otázce č. 6:
Kupující nákupem zajišťoval osobní ochranné prostředky v souvislosti s krizovým opatřením vlády, které zakázalo všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Krizové opatření nepředepsalo povinnost používání osobních ochranných prostředků klasifikovaných podle některé třídy FFP.
Ochranné prostředky, které byly předmětem nákupu, jsou vzhledem ke způsobu nasazení vhodné i pro zaměstnance, kteří při svém pracovním výkonu musí vykonávat prudší nebo rychlejší pohyby nebo kteří jsou vystaveni přímému působení nepříznivých povětrnostních vlivů (chlad, vítr apod.). Výhodou dodaného zboží je též možnost jeho opakovaného použití.
V době nákupu mohl kupující vybírat z pouze velmi omezené nabídky na trhu.
K otázce  č. 7:
Kupující nemá důvod rozporovat plnění kupní smlouvy. Zboží bylo dodáno, převzato a uhrazeno v souladu s kupní smlouvou.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 6. 5. 2020

vytisknout  e-mailem